Chybí ve Slatiňanech náměstí? – Volby 2022

náměstí ve Zdicích

Slatiňany nemají centrum města, prostor, kde se můžeme přirozeně potkávat. V regulačním plánu od Jana Schmoranze z roku 1890 byl plánované náměstí podél Klášterní ulice, které však bylo na nátlak stavitelů zastavěno.1. Mnozí si slibovali, že centrum vznikne v místě bývalé návsi, dnes nazývané Staré Náměstí. Nakonec zde však vznikly bytovky tak nešťastně rozmístěné, že idea náměstí se z tohoto místa naprosto vytratila. Po vybudování obchvatu se nabízí zklidnit a využít TGM v prostoru zastávky Střed, kde jsou už nyní i služby, za kterými lidé už dnes přirozeně chodí.

V některých městech se centrum vytvořit povedlo.2

Chybí nám centrum podle vás a jak na to?

Minulé volební programy

Vybudování centra města se minule nevěnoval žádný volební program.

Nové volební programy

Sedma slibuje najít ve spolupráci s architekty výslednou podobu ulice T.G.M., která bude mít smysl a o které se bude mluvit.3

ODS+TOP09 by chtělo jednat s krajem o projekční přípravě rekonstrukce T.G.M. dle dopravní koncepce, ve které se s centrem ani zklidněním nepočítá.4

Komentáře kandidátů

Jaroslavu Slaninovi (SPD) chybí ve městě místo, kde by se mohly konat trhy a jiné venkovní kulturní akce, které se jinde konají na náměstích.5

Z dotázaných6 k tomuto tématu zatím nikdo nic navíc nemá.

  1. Tomáš Kořínek – Architekt Jan Schmoranz 1857-1899. Život a dílo (bakalářská práce) []
  2. Příklady nově vybudovaných center měst – slatinak.cz[]
  3. Volební program 2022 – Sedma – slatinak.cz[]
  4. Volební program 2022 – ODS+TOP09 – slatinak.cz[]
  5. osobně 13.8.2022[]
  6. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH, RR, ZK; Sedma: JP, DV; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU ; lidovci: DP, DH, MD; Vraníci: MH, JK; SPD+VB: JS, JB dotázáni e-mailem 24.7.2022[]

Jeden komentář u “Chybí ve Slatiňanech náměstí? – Volby 2022”

  1. Náměstí jako přirozené centrum města mi samozřejmě chybí, už jsem si na jeho nepřítomnost jaksi zvyknul a jsem přesvědčen, že takové přirozené centrum ve Slatiňanech nevznikne i kdybychom se o to pokoušeli. Není reálné vykoupit, zbourat a přestavět několik domů v okolí ulice TGM, která jako jediná nabízí logickou cestu do „centra“. Pokud bychom nějaké náměstí chtěli budovat kdekoliv jinde, bude zcela mimo hlavní komunikaci lidí a tudíž se neujme své role, bylo by polomrtvé. Je to bohužel dědictví minulých rozhodnutí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.