Chystá se oprava lávky u elektrárny

Lávka u elektrárny není v dobrém stavu a je proto třeba provést kompletní údržbu. Podle revizní zprávy z roku 2022 je na 4. stupni hodnocení ze sedmi , kde 1 = nejlepší; současný stupeň  IV = uspokojivý stav, V = špatný, VI = velmi špatný, VII = havarijní.

Rada města vybrala ve výběrovém řízení pro opravu společnost M – SILNICE a.s. oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY, Husova
1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868; nabídková cena 1.873.658,38 Kč vč. DPH
s nabídkovou cenou 1,9 mil. Kč1, což je o 0,5 mil. více, než se předpokládalo v investičním plánu.

Zmíněná údržba bude probíhat v letních měsících a bude trvat cca 3 měsíce (lávka se bude tryskat a opatří se třemi vrstvami nátěrů – 2x epoxid, 1x vrchní polyuretan), součástí prací bude i údržba s penetrací železobetonové části mostovky (ze spodní strany), oprava poškozených částí zábradlí a spárování kamenných pobřežních stěn v místě lávky.2

Lávka nebyla opatřena novým nátěrem přibližně 15 let.3


aktualizace 5/8/2023

  1. Dále seznámil radu města s žádostí o využití společnosti Čáp CZ s.r.o., jako podzhotovitele pro akci „Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála“. Uvedená společnost se zabývá speciálními vysoce
    odolnými nátěry mostních staveb.
  2. Následně v usnesení rada města souhlasila, aby společnost M-Silnice a.s. oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY, využila pro akci „Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála“ podzhotovitele – společnost Čáp CZ s.r.o4

 

  1. rm_00923.pdf (slatinany.cz)[]
  2. MěÚ – V.Hoffman – emailem 23/3/2023[]
  3. Rada města Slatiňany na své 9. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  4. Rada města Slatiňany na své 16. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.