Čím čistší bioodpad, tím levnější likvidace

Na hřbitově je umístěn kontejner na bioodpad z hrobů. Tento bioodpad však nebývá tak čistý, aby ho bylo možné vozit do kompostárny, proto se vozí jako bioodpad pro zakrývání skládky v Nasavrkách (ca. 1,6 Kč/kg odpad + ca. 0,4 Kč/kg doprava)*1. Kdyby to byl čistě bioodpad, dal by se vozit na naši kompostárnu (1 Kč/kg celkem) anebo do Dražkovic (ca. 0,5 Kč/kg odpad + ca. 0,4 Kč/kg doprava)1

 

  1. ceny vč. DPH, dle HSO MěÚ k 6/2019[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.