Téma: Čistota ovzduší

Je několik typů znečišťování ovzduší

Chemikálie nebezpečné pro dýchání

např.  Oxid siřičitýOxidy dusíkuOxid uhelnatýPřízemní ozonBenzenBenzopyren

Skleníkové plyny

např. oxid uhličitýmetanozonoxid dusnýfluorované uhlovodíky (HFC a PFC); fluorid sírový; tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC); halony; řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I).

Látky poškozujících ozónovou vrstvu

např. Freony (CFC)HalonyMěkké freony (HCFC)MethylbromidTetrachlormethan (chlorid uhličitý)1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.