Zastupitel i občan má právo znát jmenovitě hlasování rady, obec však není povinna je zveřejňovat

Člen zastupitelstva i občan máte právo znát jmenovitě hlasování rady.1

Jako občan obce můžete žádat o tyto informace pomocí žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ). Podle § 8a jsou chráněny „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy (…)“. Členství v radě je veřejnou funkcí, hlasování tedy nelze v žádném případě považovat za osobní, soukromý projev. Poskytnutí informací nebrání ani fakt, že schůze rady jsou neveřejné..1

Jako zastupitel máte právo nahlížet do zápisu z jednání rady přímo ze zákona: „Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.“ (§ 101 ods. 3 zákona o obcích). Dále můžete vystoupit s žádostí na zastupitelstvu nebo podat písemnou žádost starostovi či tajemníkovi. Žádost se adresuje obci. Více zde, bod 4..1

Pořízení zápisu ze schůze rady města je povinné. Jeho součástí musí být „průběh a výsledek hlasování“ (k výkladu více zde, bod 5). Je možné, že obec sama od sebe na internetu zápis nezveřejňuje. Ačkoli to odporuje principu transparentnosti veřejné správy, není to ze zákona povinné. Pokud však budete žádat podle InfZ, povinný subjekt musí poskytnuté informace sám zveřejnit do 15 dnů podle § 5 ods. 3 InfZ.1

Vy sám můžete informace zveřejnit, pouze pokud neobsahují chráněné osobní údaje. To by se mohlo stát, pokud byste žádal o celý zápis z rady, který by nebyl anonymizován. Pod to samozřejmě nespadá jmenovité hlasování členů rady (více ke zveřejňování zde).1

  1. Přístup k informacím – Otevřená Společnost (otevrenaspolecnost.cz) 22/5/2015[][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.