Anketa – Co dál s plovárnou?

Stavebně technický stav areálu plovárny je dožilý.

Zejména bazén o rozměrech 54 x 25 m je v havarijním stavu včetně jeho technologie. Pokud nedojde v nejbližších dvou letech k opravě bazénu (nová fólie a kompletní výměna technologie) bude muset být plovárna uzavřena. Také objekt, kde se nachází zázemí plovárny je v nevyhovujícím stavu.

Za celou sezónu navštíví plovárnu cca 10 až 21 tis. návštěvníků, což samozřejmě závisí na počasí letního období, konkrétně v roce 2018 to bylo 21 513 návštěvníků, v roce 2019 celkem 10 427. Veřejné plovárny ve městech nepatří k ziskovým podnikům, kdy města tyto zařízení pravidelně dotují, jako jiná veřejná sportoviště. Konkrétně příjmy z plovárny v roce 2019 činily 351 tis. Kč a celkové výdaje 772 tis. Kč včetně nutných oprav. V roce 2020 činily příjmy ke konci srpnu 339 tis. Kč a výdaje 402 tis. Kč.

Na základě proběhlé diskuse na Radě města je záměrem zachovat plovárnu, která patří tradičně k občanské vybavenosti města a přistoupit tak k její etapovité obnově, protože na celkovou rekonstrukci areálu nejsou vypsány žádné dotační tituly a dle zjištění se žádné v dohledné době nechystají. Postupná obnova by tak byla hrazena z rozpočtu města s tím, aby nedošlo k zadlužení a město mohlo investovat i v jiných oblastech.

Záměrem Rady města je v I. etapě provést opravu bazénu včetně pořízení nové technologie. Abychom mohli přistoupit k této I. etapě, je nutno v příštím roce zpracovat PD a získat potřebná povolení s tím, že realizace by probíhala v roce 2022 tak, aby nebyla narušena letní sezóna 2022. Druhá etapa by pak v budoucnu obsahovala stavbu nového jednoduchého provozního objektu se sociálním zařízením, šatnami a důstojným občerstvením a příp. doplnění dětského brouzdaliště o vodní prvek. Ve III. etapě by se řešily stavební úpravy prostoru mezi areálem plovárny a sportovním areálem Spartaku, který by řešil zejména parkování, zeleň a oplocení.

Přesto bychom na náš záměr chtěli znát váš názor, a proto vás chceme požádat o vyplnění jednoduché ankety. Můžete je vyplnit v tištěné podobě a dát do schránky na úřad, nebo prostřednictvím elektronického odkazu přes mobilní rozhlas, facebook města či webové stránky.

ANKETA

Zde jsou anketní otázky, anketu ale vyplňujte on-line na webu města.

 1. E-mailová adresa *
 2. Jste občanem města Slatiňany? *
  1. ANO
  2. NE
 3. Návštěvnost plovárny *
  1. Plovárnu nenavštěvuji
  2. Plovárnu navštěvuji občas
  3. Plovárnu navštěvuji pravidelně
 4. Zachovat plovárnu *
  1. ANO
  2. NE
 5. Rekonstruovat plovárnu a to: *
  1. Etapovitě dle záměru Rady města (viz. článek) a dle možností rozpočtu města bez zadlužení a bez přerušení provozu v letních měsících.
  2. Uzavřít a kompletně přebudovat areál plovárny včetně bazénu s instalací vodních prvků (malé akvacentrum), kdy odhadované náklady by činily cca 50 – 80 mil. Kč a na realizaci by si město muselo vzít úvěr a následně ho splácet.
  3. Nechat dožít a následně zrušit a využít prostor jinak
 6. Jiný názor

 

3 komentáře u „Anketa – Co dál s plovárnou?“

 1. Pan místostarosta neuvedl, že i preferované obnovení stávajícího stavu bude stát aspoň 20 milionů korun (renovace bazénu 7 mil., čističky 1-3 mil, demolice a stavba nových budov 10 mil, nový plot 1-2 mil…) (všechny 3 etapy).

  …a na jejím konci budeme mít to, co máme teď: ohromný bazén pro otužilce s 2000 m3 vody, který nejde ani vyhřívat ani na noc zakrývat, aby v něm byla voda nad 22°C i v červnu a srpnu, kde se jen v největších vedrech koupe víc než 15 lidí najednou. S folií, která bude za 15 let zase na výměnu – výměna folie byla provedena v roce 2004 za 5 milionů (kolik to bude dnes?)

  Ani se mi nechce věřit, že by rozdělení a zmenšení velkého bazénu na 2 menší (54 x 10 m pro otužilé plavce, 20 x 10 s ohřevem a klouzačkou pro děti a mládež) mělo přijít na 30-80 milionů navíc (50-80 minus 20).

  Pan místostarota v kalkulaci uvažuje pravděpodobně o nerezu, jako v Chrudimi, kde přišel údajně asi na 25 milionů. I to stojí za zvážení, nerez je totiž jistě ve venkovním prostředí trvanlivější, než plastová folie či keramická dlažba. Ale je pravda, že město má na investice ročně kolem 20 mil. Kč a na krku Švýcárnu, nový ovál ve Spartaku, MFC Modela, přebarvování chodníků a výstavbu zálivů se zelení v ulicích… takže se asi budeme muset spokojit s tím, co je, a s vnoučaty či dětmi si zajet kdyžtak do Chrudimi…když se tam vejdeme.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.