Co nebylo uvedeno ke koupi hektarového pozemku u obchvatu 🗺

V únorových Ozvěnách byl zveřejněn článek pana radního Kubína o tom, že zastupitelstvo města schválilo nákup hektarového pozemku1, ze kterého jsme se dozvěděli, že nákup pozemku u obchvatu má slovy klasika „dále samá pozitiva a sociální jistoty“. Autor článku ovšem opomněl občanům sdělit informace týkající se procesu nákupu a uvedl zavádějící tvrzení, která chci uvést na pravou míru podložené oficiálními dokumenty města, aby měl čtenář možnost udělat si sám představu o výhodnosti či nevýhodnosti tohoto nákupu.

Autor článku uvádí, že vedení obce dosáhlo po několikaměsíčním vyjednávání snížení původní ceny z 1000,- Kč/m2 na 800,- Kč. Ovšem už neuvedl, že zpracoval zprávu pro jednání zastupitelstva na nákup pozemku za 1000,- Kč/m2 bez jakéhokoliv odborného doložení ceny, jelikož obec má nabývat majetek za cenu obvyklou. Rada města nákup za tuto částku, světe div se, doporučila zastupitelům schválit, ačkoliv předmětný pozemek byl za tuto cenu několik let bezúspěšně nabízen realitní kanceláří.

Až na základě připomínek některých členů výborů bylo městem zadáno odborné vyjádření k ceně, které určilo cenu v rozmezí 600-800,-Kč/m2. Přesto byl na zastupitelstvu dne 8.2.2023 nákup za 1000,-Kč/m2 předložen a až po kritice některých opozičních zastupitelů pan Kubín změnil názor a svůj návrh v hlasování nepodpořil, ačkoliv v rozpravě tvrdil, že je cena solidní a aktuální. Následně pan starosta slíbil, že bude jednáno o slevě a zadán znalecký posudek, tak jak je běžnou praxí v jiných městech u takto velkých investičních nákupů.

Nákup byl znovu předložen v prosinci bez slíbeného znaleckého posudku, ale s novým odhadem ceny v částce 800,- Kč/m2. Tento odhad neobsahoval výčet negativních faktorů ovlivňujících cenu tak, jak bylo uvedeno v prvním vyjádření, tj., že není zajištěn přístup na pozemek, napojení na inženýrské sítě z důvodu kapacity a vlastnictví několika osob, těsná blízkost obchvatu a jeho hlučnost, aj. Poukázáno bylo i na chybějící územní studii, ze které by teprve vyplynula faktická využitelnost pozemku, na což upozorňoval i člen výboru pro územní plán Jiří Urválek. Po dlouhé diskusi, nejtěsnější většinou, koalice Sedmy a Vraníků nákup schválila.

Začátkem ledna informoval pan starosta zastupitele, že město uvažuje o nákupu areálu bratrů Matějkových u nádraží, aniž by se o záměru zmínil při nákupu pozemku. Jak jsme se dozvěděli, v té době již probíhala jednání s vlastníky a byl zadán odhad.

Osobně pokládám zamlčení této informace při tak těsném hlasování o nákupu pozemku za nesprávné jednání. Je nepochopitelné, proč oba nákupy nebyly logicky předloženy společně, aby se zastupitelé mohli rozhodnout, co je prioritou a zda vůbec kupovat pozemek, který bude desítky let nevyužitelný. Jsem také přesvědčen, že město má jiné aktuální investiční potřeby, jako je např. rekonstrukce sportovišť Spartaku, zanedbaných chodníků, veřejného osvětlení a silnic než část těžce uspořených peněz minulých let utratit za pozemek u obchvatu.

(autor je zastupitel a předseda kontrolního výboru)


Článek byl zaslán v řádném termínu ke zveřejnění v dubnových Ozvěnách. Redakční rada jej však odmítla s odůvodněním, že vedení města potřebuje čas, aby na něj v témže čísle reagovalo, tak možná vyjde v květnových.

  1. Město koupilo rok diskutovaný hektar za Bonetem – slatinak.cz[]

Odkaz: FB

Rozpočet Událost
Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.