Téma: Cyklista na chodníku

V ulicích našeho města se na cyklisty příliš nemyslí, jízda po vozovce je pro ně mnohde nebezpečná, a tak v těchto úsecích jedou raději po chodníku. Město není ani tak malé, že by bylo pro mnohé únosné chodit všude pěšky.

Obecně však platí jasné pravidlo: cyklista na chodník nepatří.

Výjimku představují pouze úseky, kde je vjezd na chodník výslovně povolen dodatkovou tabulkou „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol“.  I zde stále platí základní pravidlo, že chodník je určen v první řadě k pohybu chodců, které cyklista v žádném případě nesmí ohrozit. A to i za cenu toho, že by musel úplně zastavit nebo sesednout z kola. Cyklista zároveň může jet po chodníku jen úměrně pomalou rychlostí – maximálně 20 km/hod.

Ani děti nemají jezdit na kole po chodníku

Za široce rozšířenou mylnou představou, že děti po chodníku jezdit mohou, pravděpodobně stojí věta v zákoně o provozu po pozemních komunikacích, která říká: „Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.“ Tato věta nám ovšem říká pouze to, že dítě do 10 let může jet bez dozoru po těch úsecích chodníku, kde je vjezd kol povolen, nikoli že může jezdit po chodníku obecně.

I pro děti tedy podle zákona platí stejné pravidlo jako pro dospělé cyklisty. Jediný rozdíl je v tom, že děti mladší 15 let ještě nemají odpovědnost za přestupky, takže na rozdíl od dospělých nemohou za jízdu po chodníku dostat pokutu. 1

Autoru tohoto článku někdy kolem roku 2010 osobně vedoucí dopravního oddělení PČR Chrudim (když tam vyřizoval nějaké papíry pro stavbu), řekl, že cyklistu do 10ti let na chodníku oni pokutovat nebudou.

 

  1. cistoustopou.cz: Může jet cyklista po chodníku[]

Jeden komentář u “Téma: Cyklista na chodníku”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.