Další krok k postupné obnově třešňovky

Slatiňanská Třešňovka je extenzivní sad, ve kterém se prolínají zájmy sadovnické, pastevecké a  ochranářské. Na jeho místě byla kdysi obecní pastvina. Sad se neskládá pouze z třešní, nýbrž i višní, slivoní a jabloní. Kolem návrší Vrchlického roste rovněž řada neovocných stromů. Podle starých záběrů nebyla Třešňovka nikdy sadem se stromy ve stejném stáří, nýbrž v různých částech sadu se stromy vysazovaly a dosazovaly postupně v různém sponu (vzdálenostech).

V posledních letech proběhla první výraznější výsadba v roce 2009. Sázely se vysokokmeny podél cesty a v horní části Třešňovky. Dalším krokem byla realizace projektu na revitalizaci Třešňovky, na  níž město získalo dotaci. Byly ošetřeny stávající stromy, dosazeny nové, proběhla citlivá revitalizace trávního porostu. Jenže následovalo několik velmi suchých let občas proložených silnými vichřicemi a mnoho starých stromů vzalo za své.

Torza se neodstraňují. Proč? Vyskytuje se v  nich vzácný hmyz, zejména páchník hnědý. Nové stromy se vysazují jen v některých částech Třešňovky. Důvodem je snaha o dohodu s hřebčínem, aby nedošlo najednou výraznému omezení pastevní plochy koní. Letos jsme koncem října sázeli 30 stromů ve spodní části Třešňovky. Šlo o vysokokmeny na semenných podnožích,
odrůdy Karešova, Burlat a Troprichterova. Akci organizovalo město Slatiňany ve spolupráci s místním skautským střediskem. Stromy tak zasadili jednotlivci i rodiny. Stromy financoval program Sázíme budoucnost.

Za středisko Junáka i výbor pro životní prostředí – Daniel Vychodil

Odkaz: Ozvěny 12/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.