Další rozvolňování – respirátory nemusí být ve vozidlech a čekárnách a akcích do 30ti osob. Ve vnitřních veřejných prostorách zůstávají.

Ochrana dýchacích cest venku už od 1. července nebude obecně povinná na veřejných místech, jako jsou např. čekárny veřejné dopravy a nástupiště, a rovněž ani v neveřejných motorových vozidlech.

Respirátor zůstane povinný na

  • venkovních hromadných akcích, kde je přítomno více než 30 osob, tato povinnost se však nebude vztahovat na dětské tábory, včetně příměstských, v místě jejich konání.
  • Respirátory zůstávají nadále povinné ve vnitřních prostorách.
  • A v hromadné dopravě1
  1. vitalia.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.