Téma: Data o kriminalitě

Pro objektivní názor o bezpečnosti části města, ulice nebo třeba přechodu je důležité získat objektivní data. Subjektivní data – kdo kde co viděl nebo slyšel mají malou vypovídací hodnotu proto, že mohou být nepřesná, zkreslená a proto téměř neporovnatelná.

Zde si budeme ukládat odkazy na různé takové zdroje:

Dopravní nehody na mapě

Umožňuje vyhledat nehody s přesnou lokací a poměrně podrobným popisem, i když některé informace se nedozvíme – např. jak k nehodě došlo a jestli byl účastník cyklista apod.. Zápisy se však objevují s asi 3-měsíčním zpožděním, nicméně lze zobrazit data za dlouhé období, třeba i několik let dozadu.

Interaktivní mapa je nehody.cdv.cz (nahradil předchozí systém maps.jdvm.cz).

Mapa kriminality

Veřejná mapa kriminality pro veřejnost, kde jsou znázorňovány skutky (trestné činy a přestupky registrované policií), které jsou statisticky evidované. Stav události je podle počátečního šetření policie; už nezohlední např. závěr soudu (např. rozhodne, že o trestný čin nejde).

Další neveřejné funkce jsou pro vybrané pilotní relevantní informace potřebné pro efektivní výkon samosprávy, například při plánování činností obecní policie či rozvoje infrastruktury. Třetí rovinou jsou data pro předvídání kriminality policií.

odkaz na mapu  kriminalita.policie.cz

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.