David Wallace-Wells: Neobyvatelná Země. Je to mnohem horší, než jsme si mysleli.

Nejlepší kniha roku podle The New York Times, The Economist i podle časopisu Time Neobyvatelná Země je také knihou, o níž historik Timothy Snyder řekl, že bychom si ji měli přečíst, pokud nechceme, aby nás naše vnoučata proklínala. Výjimečná je především tím, že přehledně shrnuje dosavadní poznatky vědců o proměně klimatu Země a na jejich základech navrhuje scénáře možného vývoje. A také burcuje, že důležité je ztratit co nejméně.

Po neskutečných červnových vedrech v Kanadě1 nebo tornádu u Hodonína2 se nedají takováto varování jen tak ignorovat.

I kdyby byl život na Marsu možný, vždycky bude mnohem těžší, nákladnější a horší než život na Zemi. I takový je vzkaz Davida Wallace-Wellse, autora knížky Neobyvatelná Země.

Než autor sestavil pravděpodobné scénáře vývoje naší planety a reakcí lidské společnosti do konce 21. století, čerpal ze stovek analýz, článků a rozhovorů, které byly na dané téma publikovány. Na jejich podkladě pak zkoumá, jaký vliv mají a budou mít teploty rostoucí kvůli skleníkovému efektu na naši planetu a civilizaci.

Náš život na této planetě

„Toto není kniha o vědě o oteplování. Je o tom, co oteplování znamená pro náš život na této planetě,“ připomíná Wallace-Wells. Přítomný čas je přitom na místě. Jak autor vzkazuje, že klimatická změna se naplno projeví, „ještě než stihnete splatit svou hypotéku.“ A vymíráním živočišných a rostlinných druhů, okyselováním moří, přibýváním katastrofických požárů, táním ledovců, úbytkem pitné vody a s tím vším souvisejícím rostoucím množstvím konfliktů se projevuje už nyní.

Už teď jsme zašli příliš daleko. To nejhorší se přitom událo za poslední století. Stejně dlouho už se o jevu nazývaném skleníkový efekt ví. A nejméně půl století už se ví také o tom, že spalování fosilních paliv a kácení deštných pralesů dramaticky přispívá k hromadění uhlíku v naší atmosféře. Jenže z potřebných změn se zatím děje málo. Přestože říká, že úplně zastavit klimatickou změnu už nemůžeme, měli bychom se podle něj snažit změnit své životy tak, abychom její dopady zmenšili na nejmenší možnou úroveň.

A co my s tím?

Nemusíme se hned vracet na stromy. Určitě můžeme užívat z darů Země, která stejně za 4 miliardy let shoří v rozpínajícím se Slunci. Ale s mírou, jako dary. Stejně jako není špatné dát sklenku, dobře i lahvinku vína. Ale ne koupat se v něm, když ho není dost pro všechny ani na pití. S ohledem na přírodu i ty, kteří žijí jinde nebo budou žít zde za 50, 100 nebo 400 let.

Přitom vliv každého z nás i ve Slatiňanech je malý, ale nezanedbatelný. Jsme kapka v moři, ale z čeho jiného než z kapek je moře. Jsme mezi 10% nejbohatšími na světě, kteří produkují 1/2 emisí. Máme vliv na to, co a kolik jíme (produkce potravin produkuje 1/3 emisí), jak se dopravujeme, kolik a jaké energie spotřebujeme na topení nebo chlazení.

plné parkoviště aut (wikimedia.org)

Námi volená krajská a státní samospráva třeba teď rozhoduje o prodloužení povolení pro uhelné elektrárny Opatovice a Chvaletice3, veřejné mínění v ČR blokuje stavbu větrných4 a slunečních elektráren, takže zbývá stavět jaderné elektrárny produkující nezpracovatelný jaderný odpad masivně dotované z daní5.

Třeba to jsou všechno přehnané obavy a Země lidské vlivy nějak ustojí. Ale taky třeba ne. Máme jen jeden pokus, takže je na místě “předběžná opatrnost”.

O knize

Kniha vyšla v nakladatelství Host jako první kniha nové edice Klimax, zaměřené na environmentální témata. K poslechu je také jako audiokniha a v některých verzích audioknihovny Svět není černobílý.

Výpisky z knihy

1. díl: Kaskády I
0:00 vyjmenované fámy
2:05 5 globálních vymírání: 450mil a dále vymřelo kolem 70-80%; nejznámější 272mil.lety – skleníkový efekt – +5°C – vymřel téměř veškerý život
->dnes se to děje 100x rychleji než kdykoliv před 15ti mil. lety bylo tak teplo jako dnes, hladiny oceánů byly o 30m výše
5:40 sice jsou emise 200let zvýšené, tak nejvíc jich je po II. válce
21:00 proč ignorujeme globální změnu
25:00 i kdybychom všechny závazky pařížské dohody splnili (kterou nikdo nedodržuje), oteplí se o 3,2°C, ale už při oteplení 2°C mohou začít tát ledovce

2. díl: Kaskády II
0:00 teplota by mohla vzrůst víc, než se čeká
3:40 odhady důsledku při zvýšení teploty o 4°C
Zpětné vazby / Kaskády
22:00 Permafrost zadržuje 2x tolik uhlíku, než je v atmosféře, takže rozmrazování způsobí větší skleníkový efekt
– uvolní metan a vodní páru, což jsou skleníkové plyny
– ocenán se ochladí a bude zachycovat méně CO2 a více ho zůstane ve vzduchu
– některé kladné, jiné záporné; ale neumíme je přesně ocenit
– ve Švýcarsku zaregistrovali deště na sněhu
– nedostatek vody nebo neúroda vyhánějí klimatické uprchlíky
26:00 – důsledky – chemické havárie např.

3. díl: Kaskády III
0:00 co se stane až bude teplo?
už se děje..
– za posledních 40 let vymřela 1/2 obratlovců
– hmyzu je o 3/4 méně
– páří se druhy, které se dříve nepářily
2:25 Marhsallovy ostrvy a Miami beach bude jako Atlantida
– co až vyschne Rio Grande nebo Nil
– komáři přenášející nilskou horečku budou létat i v Dánsku
– zvýšení teploty o 0,5°C (místo o 1,5 na 2,0°C) zemře odhadem 250mil lidí, což je víc i než velký čínský skok – 30mil. mrtvých vlivem sociálního inženýrství https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_skok_vp%C5%99ed
14:00 Je důvod k optimismu?
– dokud žijeme, stále máme možnost rozhodnout, jestli se situace další roky bude zlepšovat nebo zhoršovat
– těžba bitcoinů spotřebuje více energie, než vyrobí všechny solární elektrárny dohromady
– 1/2 plynů se promrhá nevyužitou elektřinou, vyhozenými potravinami a špatným zateplením
19:00 – důsledek naší vzájemné nedůvěry
20:00 – a to stále nezačla spotřebovávat většina země Asie nebo Afriky
21:00 – individuální snaha nestačí, je třeba politické rozhodnutí
24:30 Zdroje
– následující předpovědi jsou z vědeckých časopisů za posledních 10 let. Mnoho předpovědí jsou předběžné a mohou se změní

4. díl: Smrt vedrem a hlad
do roku 2100 může být oteplení asi 4°C, pokud se nic nezmění v produkci
– ale výhledově i +12°C a tím se stane velká část světa neobyvatelná
„mokrý“ teploměr určuje přežitelnost v prostředí (teplota v závislosti na vlhkosti)
– máme asi 6°C rezervu, nicméně zdravotní problémy vznikají už nárazově dnes:
-od roku 1980 se 50x zvedla pravděpodobnost vzniku veder
smrtící vedra se vyskytla po roce 2000 v Moskvě, v Indii, na Blízkém Východě, v USA… zemřeli stovky a tisíce lidí
klimatizace už dnes dělají 10% spotřeby energie
8:00 o kolik se země oteplí?
– nástroje k zastavení oteplování máme stejně jako k vyřešení chudoby
– ale chybí politická vůle a bez té to nejde
– spousta slibů vznikla, ale byla zapomenuta
11:38 od 2017 do 2019 vzrostla produkce CO2 o 1,7%
– Čína má dnes největší uhlíkovou stopu na světě, 1/2 kapacity uhelných elektráren na světě (využitých zatím z 50%)
– pokud by ostatní země produkovaly jako Čína, do 2100 by se oteplilo o 5°C
13:53 Ve městech bude oteplení hůře zvladatelné
– ale do měst se stěhují lidé
– 2050 budou ve městech žít 2/3 populace světa
15:20 ve 354 velkých městech jsou max. letní teploty nad 35°C
– v roce 2050 jich bude 970 a počet lidí v nich žijících bude 8x (a bude 1,6 mld.)
16:38 každý 1°C oteplení sníží výnosy zemědělství o 10%
– u bílkovin to je horší – na 0,45kg hovězího na hamburger je třeba 3,5kg obilí
– bude sice snadnější pěstovat obilí v Grónsku, ale produktivita klesne tam, kde dnes je optimální
– totéž platí i o kukuřici, např. v USA produkce klesne o 1/2
19:16 vyší oxid uhličitý sice dává víc růst rostlinám, ale hlavně plevelu a pšenici
– 20km/rok směrem k pólům se posouvá obilná oblast
– na severu Ruska a Kanady není ale vhodná půda k pěstování obilí
– půda mizí, každý rok se přijde o 75mld. země
– v USA je eroze 10x rychlejší, než obnova půdy; v USA a Indii 30x
21:10 Elich – maltusián 21. století – počet lidí dosáhl své meze
– kniha the population bomb
– narostl počet obyvatel, ale klesla chudoba a počet podvýživených lidí
– sice kompenzován větší efektivitou zemědělství
24:50 1/3 emisí způsobuje produkce potravin
– do 2050 by to chtělo snížit o 1/2 masa a mléka
– nadprodukce mléka, a masa a pak zase prostředků na hubnutí
– Maltusiánská tragika – neschopnost vidět zbytky nevinnosti našeho běžného života na úkor chudých a společnosti
– lhostejnost je horší nemoc, než skutečné popírání nebo fatalismus

5. díl: Zatopení a lesní požáry
9:00 každý Američan vypustí za rok tolik CO2, který rozpustí 10tis. m3 vody na Antarktidě
v průběhu staletí mělo přibýt 6m moří
10:00 rychlost úbytku ledu na Antarktidě i v Grónsku se zvyšuje (v Antarktidě se rychlost za 5 let zdvojnásobila)
10:27 – v Grónsku mizí každý den 1 mld. tun ledu
– 18mld. tun ledu ročně z dvou ledovců v Antarktidě (oba ledovce zvednou hladinu o 5m)
– oba ledovce a Grónsko když roztají, zvedne se o 50m
11:20 – když byla naposledy teplota o 4°C, tak oba póly byly bez ledu a v antarktidě rostly palmy
11:50 Metan
– permafrost na Arktidě obsahuje 1,8bil. tun CO2 – víc než je v zemské atmosféře;
– část se odpaří formou metanu, který je x10 krát účinnější skleníkový plyn
12:40 – koncentrace metanu v atmosféře roste, ale nevíme přesně proč, možná z tání permafrostu
13:40 – už v 2011 studie úřadu pro moře předpověděla, že permafrost místo jímání CO2 bude uvolňovat CO2
– čím méně ledu, který odráží teplo do vesmíru, tím více tepla zůstane ma moři a to oteplí zemi o tolik °C, kolik způsobilo CO2 vyprodukovaného za posledních 25let (což je polovina celkové produkce co2 lidstva celkem)
16:00 požár Thomas fire v Kalifornii 2017 byl v době, kdy jindy jsou deště; během jednoho dne se rozšířil na 20tis. ha
– lesní požáry v minulosti USA:  grifit park fire 1933, 1964 Santa Barbara, 1968, 1970, 1975, 1978, 1979, 1980, 1982
– na podzim 2017 vzniklo 7tis. jednotlivých požárů, z toho 5 největších požárů v Kalifornii
– léto 2018 5 tisíc požárů; 5100km2 hořelo, kouř pokryl 1/2 Kalifornie; v Britské Kolumbii shořelo více než 1,2mil. hektarů
21:10 proroctví ohledně klimatické změny
– ohnivá bouře
– čím dál větší rozsah lesních požárů
– ohrožení měst
21:58 Hurikány přineslu záplavy měst
– lidé žijí městsky (jezdí a shopují) v představě, že přírodu nepotřebujeme
23:20 Když hoří stromy, uvolňují CO2
– rašelinné požáry v indonesii v 2017 uvolnili 40% světových emisí CO2
– požáry v Kalifornii vyloučí tolik CO2, kolik ušetří všechna opatření
24:20 – 2017 hořelo v Amazonii 100tis. požárů
– stromy AMazonie pojmou 1/4 CO2 pohlecným lesy na celém světě
24:50 – 2018 prezident Brazílie – Bolzonáro, který chce odlesňovat
– odlesňování Brazílie v letech 2021-2030 (13Gtun CO2); celé USA za rok volní 5Gtun emisí, Čína 9,1 Gtun emisí
26:20 – schopnost půdy absorbovat metan klesla za 30 let o 70%
– odlesňování 1861 – 2000 způsobilo 30% emisí a bylo ještě horší
– odlesňování zvyšuje malárii (více hmyzu)

6. díl: Nepřirozené katastrofy a vysychání pitné vody
0:00 při oteplení o 4°C budou dnešní přírodní katastrovy tak běžné, že je budeme nazývat počasím
– častěji budou tornáda a hurikány
– australská mýtika – když zažíváme v nějaké události minulost jakoby mimo čas
2:23 2017 – extrémní rok
– 3 hurikány v Atlantiku blízko za sebou a záplavové deště
– velké požáry
– požáry v Grónsku
– povodně v Asii, které vyhnaly 45mil. lidí z domovů
2018 – ohromná vedra
– USA, pákistán, ALžír (50°C)
– 5 hurikánů v USA
– požáry ve Švédsku i v USA – sežehly 60tis ha
– Hurikán Maria na Portoriku několikaměsíční výpadek proudu a zaplavení půdy na celý rok
– událost byla ignorovaná i médii v USA i když jde o stát země
– vládnoucí třída nechce řešit, co jí konkrétně nepálí, nezneklidňovat lidi
7:37 25-30% nárůst hurikánů kat. 4 a 5 při oteplení o 1°C
– podíl bouří kat 4 a 5 se zdvoj až ztrojnásobil
– ignorujeme záplavová území
12:00 Opakování katastrov se zrychluje až se přiblíží doby obnovy
– Houston se obnovuje po Katrině třeba 10 let a když bude každých 10 let nový hurikán, bude jednodušší odejít
14:00 voda
71% pokrývá slaná voda; 1% je sladká dostupná a 1% je v ledovcích
– ve většině Afriky vyjdou lidi s 20l vody na den
– krize vodních zdrojů je politická, je zbytná
– úniky a krádeže pitné vody dělají 16-50% její produkce
19:00 mizející jezera ve světě
20:00 klesá i podzemní voda
21:00 v Kapském městě došla voda v 3/2018 (day zero)
– nařízení spotřebovat 80l vody na osobu a den, v usa to je i 500l/os a den
– polici se navzájem obviňovali i přes sociální sítě, a tak neřešili
– příčina však není vlastní spotřeba
– její omezení nemění příčinu
25:00 – Sao Paulo – 2015
– Barcelona – 2008 musela vozit pitnou vodu z Francie
– 1996 – 2010 1000 leté sucho v Jižní Austrálii
– 2008 indické město [šimla]

7. díl: Umírající oceány a nedýchatelný vzduch
0:00 moře pohltilo 90% dosavadního oteplení
– oteplování moře způsobuje stěhování hejen ryb
– oteplování moře způsobuje okyselování
4:00 bělení korálů
– odumírání mikroorganismů, které fotosyntézeou dávají potravu jejich obyvatelům
– korály hostí 1/4 všech organismů moře
6:30- množství vody bez kyslíku se zčtyřnásobilo a vymřel zde život (asi 400 zón na světě)
– částečně to způsobilo oteplování a znečišťování i v okolí pobřeží
– hnojiva vyteklá řekami do moře – např. mrtvá zóna v Mexickém zálivu
8:00 ubývání kyslíku
– u Namíbie z moře probublává syrovodík
– syrovodíky zahubil živočichy na konci permu
9:10 zpomalení oceánského výměníku (Atlantské proudění)
– Golfský proud jde do norského moře, tam se ochladí a klesne, odkud je tlačena na jih k antarktidě
– voda putuje asi 1000 let
– zastavení by vedlo oteplení teplých a ochlazení chladných částí zemí (chladnější Evropa, intenzivnější počasí)
– vypnutí trvá stovky let, ale může se zpomalit
– během oteplování se rychlost výměníku zpomalila o 15%
– roku 2015 se pohybuje nejpomaleji za 1000 let (během oteplování se to čekalo až za 1000 let)
– oteplování se v moři projevuje rychleji
– možná zničí podmožský život dříve, než ho stihneme pořádně prozkoumat
13:00 nedostatek kyslíku na lidský organismus
– při 2x větší koncetraci CO2 než je standard (1000ppm) klesají kognitivní schopnosti
– nevzroste jen CO2, ale i prach kvůli bouřím
– na špatné ovzduší zemře denně 10tis. lidí denně
15:40 znečištěné prostředí v době narození poškozuje schopnosti člověka po celý život
– je vidět na omezení olova
17:00 znečištění vzduchu v Číně díky zastavení větru v roce 2013
– šedý stojící smog 1,4 mil. úmrtí
19:00 v Dillí je tolik smogu -> jako vykouřit 2 krabičky cigaret denně
– astma, předčasné porody, horší paměť, pozornst, ADHD, autismus, deformace DNA
– 98% měst v rozvojovém světě je na hranici bezpečného vzduchu podle WHO
21:35 Mikroplasty
– velká tichomořská plastová skvrna (2x větší než Texas) – obsahují větší kusy
– ale mikroplasty jsou mnohem drobnější; obsahují také ryby
– 73% ryb v Atlantiku
– výskyt mořských ptáků klesá rychleji než jiní živočichové
– např. i v mořské soli prodávané
– při rozkladu produkují Metan a etylen (také skleníkové plyny)
– znečištění aerosolem
– neuhlíkové emise naopak teplotu snižují, protože odrážejí teplo
– snížení jejich emisí zvýší oteplení o další 2%
26:00 vědci zkoumají, čím znečistit vzduch, aby se snížilo oteplení
– uvažují např. o oxidu siřičitém -> ale ten by měl zase důsledky na zdraví a kyselé deště

8. díl: Epidemie oteplování a ekonomický kolaps
0:00 nemoci ukryté v ledu
1:13 32tis bakterie extremofila 2005; 3,5mil let stará bakterie – ruský vědec
1:40 42tis let starý červ oživený – 2018
1:53 na Aljašce objevili chřipku z 1918
sibiřský led uchovává neštovice a dýmějový mor
2:40 2016 zabil rozmrzlý sob 1 chlapce a další zmrazil antraxem, kterým nakazil dalších 2000 sobů
3:20 oteplováním se mohou přemísťovat současné pohromy – uzavření světa brání před globánímu propojení světa
4:40 žlutá zimnice s držela v povodí Amazonky (3-8% nakažených zemře)
– 2017 se rozšířila do okolí megapolí San Paulo apod.
– tropy se šinou směrem na sever a komáři migrují s nimi
6:00 mutace onemocnění
– podobně virus Zika – dosud byl jen v Ugandě a JV Asii a dosud nezpůsoboval genetické vady
– teď v USA už to dělá, ale neví se proč v USA
– malárie se bude šířit
7:50 v Japonsku a Jižní Koreji se rozšířila Lymská borelisoza, která před lety tam vůbec nebyla
9:30 odhaduje se, že země obsahuje 1 mil. neznámých virů, o bakteriích nemluvě
11:00 2015 zahynuly 2/3 populace antilopy saiga, které zemřely v oblasti velikosti Floridy úplně všechny
– mimořádně teplá a vlhká zima – zmutoval vir, s kterým antilopy desítky let koexitovaly, a ten vir se přesunul do krve a jater a zabil je
13:00 globální růst – ekonimika oteplování
– teorie, že náš blahobyt není způsoben globálním trhem, ale objevem fosliních paliv -> jednorázová inovace
– např. Andreas Palm
– fosilní kapitalismus
– každý + stupeň oteplení snižuje HDP celosvětově o 1%
– pokles HDP bude 50%, tj. 25* horší než pokles z krize 2010
18:55 – nejvěší růst byl 6% v boomu v 60. letech
– oteplování získají Skandinávie, Grónsko
– USA a Čína ztratí 50% produkce
– rovníkové země až 100%, Indie 75%

9. díl: Klimatický konflikt a systémy
– např. Libanon má podobné sucho, ale je stabilní
– na planetě teplejší o 4°C bude 2x tolik válek
– v Africe oteplení jde ruku v ruce s 10% nárůstem konfliktů
2:00 Americká armáda už se chystá na konflikty vlivem oteplování
– Marshallovy ostrovy by se mohly stát neobyvatelné už v polovině 21. století
– sucho a neúroda se pojí s radikalizací
– vlivem migrace – dnes migruje kolem 70 mil. vysídlených osob
7:00 jsme slepí a neuvědomujeme si pokrok vlivem bohatnutí díku industrializaci
– platím za to klimatickou změnu, kterou máme tendenci bagatelizovat
9:00 teplejší prostředí zvyšuje agresivitu policistů, řidičů i agresorů
příklad – Guatemala – kolem 2010 – mnoho přírodních katastrof – 5. země v žebříčku vražd, 2. nejnebezpečnější země pro děti..
11:20 klimatická změna je multiplikátor hrozeb – odhadem přinesla nových 22 mil.
– největší dopady má klim. změna totiž na chudé země, které se jí hůře mohou bránit
– nejvíce budou poškozeny země, které jsou zaostalé a produkují nejméně skleníkových plynů
– výjimka je Austrálie, která bude hodně postihnuta docela brzo
– nehostinná a drsná krajina – stát nařídil uhlíkovou daň a emise klesly
– 2018 parlament označil oteplování za národní riziko
– ale poté musel prezident odstoupit kvůli snaze ctít Pařížskou hodnotu
– do roku 2050 bude více než 140mil. lidí klimatickými uprchlíky (světová banka), OSN odhaduje 200 mil., ale může to být až 1 mld.
17:00 Nouze a znečištění ovlivňuje negativně i prenatální vývoj a to se pak projevuje 60 let na schopnosti a odolnosti populace
20:00 méně dětí proti klimatické změně
22:00 zhoršování situace zkoršuje psychickou pohodu společnosti a to i okolních oblastí, kterých se postižení ještě nedotklo
– klimatická deprese či environemntální žal
– klimatické trauma postihuje hlavně mladé lidi (např. 2 roky po tornádu)
26:00 – v Indii jsou časté sebevraždy zemědělců při neúrodě

10. díl: Vyprávění
0:00 možné konce světa provázejí civilizaci tisíce let přesto (nebo možná proto) si nepřipouštíme význam globální změny anebo hledáme vinu někde 3:00 při změně o 1°C se budeme ptát, co se děje
při 2-3°C změnu přijmeme jako neodvratnou
5:45 skutečnost se změní v „metavyprávění“ – jako v náboženství
6:45 proč se oteplování nedostává do literatury?
– nemyslí „cli-fi“ – climatic scifi
– spíš – knihy: „kde jste byli, když … roztál ledový štít Antarktidy“
– není, protože to těžko vyústí v dobrý konec
8:30 – je nutná kolektivní akce, ale ta je z dramatického hlediska nuda
10:00 Některá historická díla prezentují boj člověka s přírodou
11:20 Jednodušší je strach z globální jaderné hrozby, kterou může spusit pár jedlotlivců
– klimatická odpovědnost má miliardy pachatelů
– i když odpovědnost není rozložena rovnoměrně
– polovinu emisí produkuje 10% nejbohatších
– z našeho spolupachatelství nelze udělat dobré drama
14:00 – ropné firmy jsou ukázkou globální hamižnosti
– projevují se jejich popírající a dezinformační kampaně
– zlo není totéž co zodpovědnost

11. díl: Krizový kapitalismus a církev technologická
0:00 Spirála kognitivních skreslení je nekonečná – behaviorální ekonomie
– každé zkreslení deformuje vnímání klimatu
KOTVENÍ – vytváříme si závěry na základě jednotlivého případů bez ohledu na jejich reprezentativnosti
EFEKT NEJEDNOZNAČNOSTI – neřešíme nejistotu a složitosti, abychom se jimi nemuseli zabývat (než aby nás pohnula k akci)
ANTROPOCENTRICKÉ MYŠLENÍ – pohled na svět na základě vlatní zkušenosti – zesměšňovaná jako lidská nadřazenost
AUTOMATIZAČNÍ ZKRESLENÍ – důvěra v ne-lidské rozhodování – např. v bezpečí tržních sil a ekonomických systémů, důvěra, že vyřeší problém oteplování samy
EFEKT PŘIHLÍŽEJÍCÍHO – čekáme, až začne s akcí ten druhý
EFEKT VÝCHOZÍ VOLBY – dáváme přednost aktuální možnosti než alternativy (upřednostňování stávajícího stavu i když je objektivně horší)
ILUZE KONTROLY, OPTIMISTICKÉ ZKRESLENÍ
PESIMISTICKÉ ZKRESLENÍ – vnímáme problém jako předem prohraný, pak nemáme objektivní hodnocení
4:40 behaviorální ekonomie je v rozporu s racionalistickým sebeobrazem moderního západu
– rozum (řídící trh) je zkreslující a ohledně druhých lidí je nekompetentní
– „je snazší představit si konec světa, než konec kampitalismu“
– můžeme si myslet, že internet či globální ekonimika je méně otřesitelná než přírodní zákony
– to nám blokuje např. řešit znečištění
12:40 např. Portorico, které by mohlo být nezávislé ohledně energie i potravin ekonomika nutí dovážet ropu a potraviny
13:00 kapitál při narůstající krizi podnebí ho nebude řešit, ale více vyhrocovat (bohatí se budou chtít zabezpečit na úkor všech)
– celosvětová ekonomická stagnace
– chudé potrestá více než bohaté
– na krizi kapitalismu reaguje politika populismem místo snahou řešit
16:30 Není se kam podít, třeba na Marsu jsou podmínky horší, než budou nejhorší u nás
– bezplatný internet, smartphony apod. jsou pro mnohé únikem před blížící se klimatickou krizí
– o všechno se postarají technologie, budeme žít na kosmické lodi… (říká Ion Mask)
– ale chceme?
19:28 je iluze, že technologie nás osvobodí od práce
– podobně obnovitelné zdroje nezvrací znečištění
– místo aby lidi snížili spotřebu fosilních paliv, tak ji zachovala a o obnovitelné zdroje doplnila kapacitu
– dnes spalujeme o 80% uhlí víc než v roce 2000
22:30 obnovitelné zdroje máme, ale politicky jsme je ještě neprosadili
– klimatická změna je moc rychlá a změna našeho chování příliš pomalá
– pomalé řešení je žádné řešení
– třeba chytré telefony používá zatím jen 1/4-1/3 populace
– do 12ti let bychom měli snížit emise na 1/2
– v roce 2000 by stačilo omezit emise o 3% ročně, dnes to je 10%, za 20 let to bude 30% ročně

12. díl: Politika spotřeby a Dějiny po pokroku
0:00 14/4/2018 v Brooklinu – 60ti letý muž, polil se benzínem a zapálil se. Jsem David Backel, spáchal jsem sebevraždu sebeupálením. Moje předčasná smrt způsobená fosilním palivem…
– stal se ekologickým aktivistou až ke konci života
– do té doby byl právník a aktivista za práva gayů a leseb
– musí se udělat víc, než si většina lidí myslí
2:00 Liberálním ekologům se vyčítá, že se chovají pokrytecky
– politická snaha vs. demonstrace proti uhlíkové dani či zdanění benzínu
– čím je člověk bohatší, tím více energie spotřebuje
– ekonomický řád ale podporuje nerovnost a žije z ní
– kdyby horních 10% snížily emise na průměr EU, snížily by se emise o 30%
4:40 – jíst biopotraviny je pěkné, ale důležitější je odpovědně volit, jinak zůstane jen zdravý styl
5:50 NEOLIBERALISMUS
– mezinárodní spolupráce a vláda globalizace a mezinárodního kapitálu
– rozpoutal klimatickou změnu, ač sliboval její omezení
– 50let prosazovaný program jako příslib růstu pro všechny
– hospodářská krize 2010 však ukázala, že slib je planý
8:25 – kniha – Hops: Politický leviatan
– falešné dějiny politické shody
14:30 politický paradox
– některé země způsobují oteplení a jiné na něj doplácení:
– Čína a Rusko těží z emisí, ale nepostihnou je tolik, proto nemají potřebu opatření podporovat
– Indie a Jižní Asie, Nigerie a Subsaharská Afrika – 4x více doplácí na oteplení, než má na něm podíl
– proto by se klimatická opatření měla prosazovat na nadnárodní úrovni
20:00 pravěk trval 95% dějin lidstva, ale přesto člověk na zemi nezanechal významnou stopu
23:20 – někteří filosofové chápou dějiny jako postupný vývoj k pohodlí, jiný jako cyklické (vzestup a pád velmocí apod.)

13. díl: Etika na konci světa
klimatická změna jako náboženství – od popírání po armagedon a konec světa do 10ti let
0:00 Klimatická esoterika
Proroci před bezprostřední ekologickou katastrovou
– [LeeMcFerson] – původní enviromentální biolog, s přítelkyní se přestěhoval do džungle
– přednáší o brzkém vyhynutí lidstva
– 2016 – zavádějící informace, překroucené vědecké články míchané s vymyšlenými blogy
– co si počít s vědomím, že svět končí – zůstává jen láska – chiliasmus
– pro mnohé slouží jako výmluva od politiky a odpovědnosti
– dříve jsme výstrahy před katastrofou bagatelizovali, ale najednou už je neřešíme, že je už prý pozdě
– neuspořádané informace -> zlatý věk všech konspiračních teorií
7:00 nihilisti – nic se nedá dělat, je to osud, je to nová evoluce, stejně se to nedá změnit
ekofašisti – příroda se musí zachránit za každou cenu i za cenu neférových prostředků
levicoví ekologové – politika nestačí, revoluce
-> na všem něco je

14. díl: Antropický princip

  1. Respekt: Čas nestability[]
  2. irozhlas: Autobus strhlo tornádo, s otevřenou zlomeninou došla pro pomoc.[]
  3. idnes: Pardubický kraj je podjatý, o Elektrárně Opatovice se rozhodne na Vysočině[]
  4. irozhlas.cz: Odpor obyvatel Malšína na Českokrumlovsku zastavil stavbu větrných elektráren, měly být nejvyšší v Česku zatímco chytraenergie.info: 7 z 8 obyvatel Dolního Rakouska si přeje pokračovat v rozvoji větrné energetiky, na jihu Moravy ji ignorují[]
  5. irozhlas.cz: Vláda schválila financování dostavby Dukovan. Vyjít by mohla na 162 miliard korun 20.7.2020[]

Jeden komentář u “David Wallace-Wells: Neobyvatelná Země. Je to mnohem horší, než jsme si mysleli.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.