Demolice bývalé trafostanice v areálu Modely

Jeden z pomníků minulosti komplikující rozvoj prostoru před zámkem bude brzy vyřešen.

V areálu Modely byla v 80. letech vystavěna trafostanice pro zámek a Modelu (převádějící vysoké napětí na nízké 220V). Při rekonstrukci byl transformátor nahrazen mnohem menším, který byl umístěn vně stavby a ta tím pozbyla potřeby. Nepotřebnou stavbu, která je v majetku NPÚ1 na pozemku Modely, tedy města, využívali hasiči jako skladiště.

Případné využití budovy městem, na jejímž pozemku stojí, je z právního hlediska velmi problematické : Budova je majetkem nástupnické organizace, která ji financovala (KSSPPOP, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích) - tedy Národní památkový ústav. Majitelem pozemku je Město Slatiňany. Budova není zapsaná v katastru nemovitostí, jelikož vznikla v době před 1989, kdy se evidovala především užívací práva a vlastnická práva nebyla "podstatná". NPÚ musí s neupotřebitelným majetkem nakládat podle zákona - převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Aby bylo možné převod provést, vyžaduje ÚZSVM zápis budovy do katastru. K zápisu je nutný souhlas vlastníka pozemku, který jej nechce udělit a požaduje odstranění stavby. Pokud by byl souhlas vlastníka (Města Slatiňany) udělen, NPÚ by provedlo zápis do KN a následný převod na ÚZSVM. Ten dle zákona musí budovu nejprve nabídnout jiným státním organizacím k bezplatnému převodu a teprve poté případně samosprávě a jiným zájemcům k odkoupení. Existuje zde tedy reálná možnost, že by byla budova převedena na jinou státní organizaci a město by již muselo na svém pozemku strpět legalizovanou budovu bez možnosti ovlivnit její využití a vzhled.2

Stavba však kazí pohled na zámek, omezuje využití pozemku kolem Modely na něco potřebnějšího (např. na odkládání vozidel) a jsou s ní spojené složité majetkoprávní poměry.

Demolice by měla trvat měsíc a skončit 15.12.2021. Provádět ji bude firma Vladimír Novotný V&M Novotný – Sdružení, Ronov nad Doubravou.

Náklady na demolici budou kolem 810 tis. Kč (vč. DPH).


demolovaná trafostanice – foto: FB zámku

Rok 1986. Stavba nové trafostanice ve Slatiňanech. Nevadí, že pozemek není váš, postavíme trafačku… O 30 let později. Trafačka netřeba, technologie se vejdou do malé budky. Co s touto budovou? Aha, není zapsaná v katastru, aha, pozemek je cizí. Nepotřebný majetek by měl jít ze zákona na Úřad pro zastupování státu, ten nechce nezapsanou budovu v katastru. Aby se zapsalo, musí souhlasit majitel pozemku, ten se ale bojí, že po zapsání bude muset na svém strpět budovu, kterou může získat jakákoliv jiná instituce a ne on… Aha, co s tím? Budova s nebezpečným odpadem, v centru obce a navíc hyzdí pohled na dominantu města. Je rozhodnuto: zbourat! Trvalo to asi 10 let… A dnes už si na trafostanici velikosti patrového rodinného domu nikdo ani nevzpomene. Jen kastelánovi dodnes z byrokratického kolečka vstávají poslední vlasy hrůzou… 😁 LP 2021.3

  1. Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace[]
  2. J. Bušta, kastelán, em. 24/11/2021[]
  3. (19) Návrat do minulosti. Rok 1986. Stavba… – Státní zámek Slatiňany | Facebook[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.