Den Země 2022 – doprovodné akce v Chrudimi a okolí po celý měsíc

Earth Day non-official flag

Akce v Chrudimi a okolí připomínající Den Země s letošním tématem  „Vyměníme klima za pohodlí?“ probíhají celý duben.

 • v úterý 26. dubna od 9:30 do Klášterních zahrad. Program bude zaměřen jak na české tradice, tak i na aktivity, které se vztahují k tématu ochrany klimatu, předcházení vzniku odpadů, zadržování vody v krajině apod.1
 • Ukliďme svět – od 1. 4. do 30. 4. 2022 bude probíhat úklid různých lokalit ve městě. Přidat se může každý z Vás. Bližší informace u Šárky Trunečkové 737 770 811 nebo na https://bit.ly/uklidmesvet2022
 • Hledání jara 2022  8. – 10. dubna 2022. Můžete se individuálně zapojit do celostátní akce příznivců přírody. Detaily najdete na: https://www.emop.cz/hledani-jara
 • Hledání jara v Úhřetickém lese – neděle 10. dubna 2022. Pojďte hledat jaro do Významného krajinného prvku Úhřetický les v doprovodu ornitologa Romana Hellingera a dendrologa Martina Trávníčka. Dozvíte se o významu mokřadů, tůní a ekosystému lužního lesa. Exkurzi pořádá spolek Zelený dům Chrudim, z.s. a je nutné se přihlásit předem na emailu: zelenydumchrudim@email.cz nebo telefonu: 602 740 053 / 607 658 333.
 • Zajíčkování  velikonoční pátek 15. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 hod. Čeká vás Velikonoční odpoledne pro rodiče s dětmi  – několik dílniček, kde si za pár korun můžete uplést pomlázku, nazdobit perníčky nebo vytvořit něco pěkného na výzdobu. Všechny své výrobky si odnesete domů. Pořádá DDM Chrudim.
 • Jarní rozjímání chrudimským parkem – středa 20. dubna 2022. Pojďte na vycházku Městským parkem. Sraz je v 9:30 hod. před budovou DS Pohoda a Jitřenka, Městský park 828. V případě nepříznivého počasí je připraveno promítání filmů o přírodě v DS Pohoda. Akci pořádá spolek Zelený dům Chrudim, z.s..
 • Ozvěny Ekofilmu –  středa 20. 4. 2022 od 17:00 do 21:00 hodin. Detaily akce budou upřesněny na webu města. Městské kino Chrudim, vstup zdarma. Pořadatelé: OS Nevídáno ve spolupráci s Chrudimskou besedou.
 • Městská hra „Toulky s myškou Hlodalkou“ – od 22. dubna do 1. května 2022, pro účastníky je připraveno 8 stanovišť a drobné ceny. Akci připravuje DDM Chrudim.
 • Otvírání studánek – sobota 23. dubna od 14:00 do 16:00 hodin. U rozhledny Bára bude v tento den zahájena sezóna 2022 v rekreačních lesích Podhůra již tradičním Otvíráním studánek. Příchozí zde budou mít připravenu stezku za studánkou s úkoly. Akci pořádají Městské lesy Chrudim společně s DDM Chrudim.
 • Botanická vycházka do parku Střelnice – středa 27. dubna 2022 – Komentovaná vycházka zaměřená na jarní rostliny rostoucí v parku a na březích revitalizovaného náhonu. Seznámíme se s nově rozmístěnými budkami pro pěvce a pro netopýry. Na závěr i něco o evropské soustavě chráněných území Natura 2000. Sraz v 16:00 u Červené kapličky. Vhodné pro seniory. Zdarma. Akce je součástí cyklu vycházek do přírody: Krok za krokem přírodou. Pořádá Altus z.s.
 1. Den Země 2022 – doprovodné akce v Chrudimi a okolí po celý měsíc – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.