Téma: Dětská skupina – průvodce rozvodem

Nabízíme pomoc rodinám s dětmi během rozvodu.

Nabídku pro rodiče (poradenství, mediace, event. terapie) rozšiřujeme o pomoc dětem (zapojení do mediace, dětská podpůrná skupina, event. terapie).

Podpůrná skupina pro děti během a po rozvodu

Od 7. března 2022 otevíráme další podpůrnou skupinu pro děti ve věku 6-12 let, kterých se dotýká rozchod rodičů nebo jsou součástí porozchodových konfliktů.

Děti uprostřed rozchodové situace prožívají řadu pocitů – smutek, osamění, bezmoc, strach, někdy i vinu.  Ohrožení na emoční úrovni se může projevovat jako nejrůznější poruchy, zhorší se školní úspěšnost, některé děti se stáhnou do sebe a přestanou komunikovat, jiné se projevují agresivně. Špatně zvládnutý rozchod rodičů může mít negativní vliv na navazování partnerských vztahů a poškodit tak dítě do dospělosti.

Cílem programu je minimalizovat negativní dopad rozpadu rodiny na zdravý vývoj dítěte. Program nabízí bezpečné místo pro děti, kde mohou sdílet zkušenosti s vrstevníky, vyjadřovat své pocity, porozumět jim a lépe se zorientovat v nové situaci.Děti pomocí her dostávají prostor prozkoumat samy sebe, posílit sebedůvěru a získat podporu od ostatních.

Bezplatný program vedou dva proškolení průvodci. Celkem 12 setkání, každé pondělí od 16:30 do 18:00. Začínáme 7. března 2022

Místo setkání: Pardubice nebo Chrudim dle priorit zájemců

Více informací na našem webu: https://www.amalthea.cz/detska-podpurna-skupina/

Mimosoudní řešení sporů v rodině

Rodičům zároveň nabízíme mimosoudní způsob řešení sporů – rodinnou mediaci, kde do procesu zapojujeme děti starší šesti let.

Výstupem z mediace je zápis, dílčí či komplexní dohoda a záznam z rozhovoru s dítětem.

Dokumenty lze využít při dalším jednání na OSPOD či pro potřeby soudu.

Více zde: https://www.amalthea.cz/mediace-a-detske-skupiny/


Co o skupině říkají děti?

Bavily mě hry, malování, vyrábění masky a povídání o sobě, jsem veselejší. Mám lepší pocit, jsem rád, že se situace řeší, chci, aby se některé věci změnily a teď už vím, že když jsem to dokázal říct, že se s tím může něco dělat.

Uvědomil jsem si víc, že se rodiče už k sobě nevrátí, ale nepřestanou mě mít rádi. Došlo mi, že je dobře, že už rodiče nejsou spolu, vše má řešení.

Když mě cokoli trápí, je potřeba to někomu říct. Pomohlo mi povídat si o tom.

Co říkají rodiče?

Děti jsou teď více v klidu, jsou otevřenější, sdílejí pocity, neodmítají chodit k tátovi.

Po absolvování programu jsme se s otcem dítěte domluvili na změně péče, dcera bude u něho.

Dcera se mě nyní více ptá na rodinnou situaci.

Syn začal více projevovat své emoce, ale všímá si i ostatních, je více empatický. Syn lépe formuluje své potřeby, snaží se hledat různé možnosti jejich naplnění.

O kroužku syn doma mluvil, popisoval aktivity a program kroužku, hodně prožíval výrobu sádrové masky – překonal své obavy, byl na sebe hodně pyšný.

Na konci si domů přinesl krabici s věcmi, ze které měl také velkou radost. Ukazoval mi celý obsah, říkal mi, jak které věci vznikly. Byl moc smutný, když kroužek končil, bavilo ho to více než zálesák.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.