Dezinformátoři jako novodobí kněží konspiračního náboženství

Proč si někteří lidé v našem okolí nedají vymluvit některé fantastické teorie a při nalezení nějakého rozporu v nich se začnou rozčilovat?

Někteří myslitelé vycházejí z hypotézy, že člověk má potřebu věřit v nadpřirozeno1. Může to být třeba ze strachu z odpovědnosti za naše okolí, na které působíme, možná nechceme žít bez vyššího smyslu (přesahujícího potřeby našeho těla a ega). Třeba to tak není, ale vysvětlovalo by to ledacos.

Dřívější kultury si tuto potřebu nejspíš realizovaly v náboženství. Náboženství však v očích mnohých – také díky mnoha selháním od doby reformace – přestalo být důvěryhodný průvodce „za hranice lidského pochopení světa“. Ale nadpřirozeno nemusí lidé nacházet pouze v náboženství2

Potřeba vědomí smyslu v nepodchytitelném vesmíru i mikrosvětu zůstává je tak silná, že ji mnozí možná nacházejí třeba i v konspiračních teoriích, čehož samozřejmě umně využívají tvůrci fake news a hoaxů, což jsou takoví novodobí kněží konspiračního náboženství a trollové jsou zapálení evangelizátoři.

Konspirační teorie ani nemusí být z principu zlé a proti-systémové, tedy oslabující nebo podkopávající občanskou svobodnou společnost. Třeba taková scifi nebo fantazy literatura a další jsou jí plné. Ale v rukou lidí, kterým taková společnost vadí (populisté, autoritáři) se jimi snadno stávají, stávají pro ně nástrojem získání moci, jak do svých obětí zavléct semínko pochybnosti a nedůvěry k systému.

  1. … Člověk je tvor náboženský. Nectí-li pravého boha, ctí nepravého. (…) Nějakého boha má každý, i kdyby to mělo být vlastní břicho. Každý něco vzývá, každý slouží svému bohu. Každý mu přináší nejvzácnější oběti. Ateisto, jak se povznášíš na křídlech pýchy a chceš se podobati orlu, když jsi jen ubohým kuřátkem, jež piští úzkostí a hladem… Dominik Pecka: Skryté paprsky – sbírky esejů – Radio Proglas  minuta 7:30-9:00[]
  2. Lidé mohou odmítat církve a nemusejí věřit v osobního Boha, ale neznamená to, že odmítají nadpřirozeno a duchovní záležitosti jako celek. Pro moderní společnost je charakteristická poměrně značná pluralita světonázorových orientací. Najdeme v ní celou škálu duchovních orientací od skupin radikálních ateistů přes křesťany až po zastánce různých bizardních kultů.((str. 20; NÁBOŽENSTVÍ A NADPŘIROZENO VE SPOLEČNOSTI Mezinárodní srovnání na základě empirického výzkumu ISSP (International Social Survey Programme) Dana Hamplová Microsoft Word – 003B.DOC (cas.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.