dnes proběhne tajemné 18. Zasedání zastupitelstva 2021

Dnes proběhne plánované prosincové zasedání zastupitelstva, které schvaluje rozpočet na příští rok. Zvláštní však je , že dosud (9:21) jsou známy pouze názvy bodů, nejsou na webu zveřejněny žádné další podklady, které byly dosud zveřejňovány 1-3 dny před zastupitelstvem (slibovali týden…ale nebuďme být tak nároční:)

Projednávané body

 1. Schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. předčasné splacení úvěru u ČS
 4. Schválení přídělu do sociálního fondu na 2022
 5. Rozpočet města na 2022 a výhled do roku 2024
 6. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
 7. Změna rozpočtu na letošní rok 2021
 8. Smlouva na směnu pozemků s p.  Drobílkem (městská cesta za pozemek u kompostárny)
 9. koupě pozemků od LČR – asi jde o cestu ve Škrovádě pod Lesem
 10. Dodatek č.4 ke zřizovací listině ZŠ
 11. Změna prodeje bytů na Starém náměstí
 12. Koupě pozemkové parcely 86/47 Škrovád – jde o Schodiště proti pomníku ve Škrovádě na návsi – slatinak.cz
 13. Záměr prodeje části pozemkové parcely 196/1 v Kunčí – Návesní rybník v Kunčí – slatinak.cz
 14. Různé
 15. Diskuse a závěr

Podklady na zastupitelstvo lze získat přes titulní stranu webu města Slatinany 1

 1. Dne 15.12.2021 v 12:34 Ondřej Samek, Bc. napsal(a) Asistent informatika[]

Jeden komentář u “dnes proběhne tajemné 18. Zasedání zastupitelstva 2021”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.