Do dubna lze žádat o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na letošní rok

Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada města Slatiňany svým usnesením ze dne 21.3. 20226. 1. 2020 vyhlásila dnem 22. března 2022 výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2022.

Žádosti lze podávat na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na MěÚ
odboru finančnímu a na internetových stránkách města.

Bližší informace na tel. 469660243, 469660238 a www.slatinany.cz (úřední
deska – informace – půjčky z FRB 2022)

Termín ukončení podávání žádostí je 20. dubna 202

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.