Do konce února je možno podávat na město žádosti o dotace na prospěšné činnosti

Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2024 je 500.000,- Kč.

Kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany.

Od 1. prosince 2023 do 28. února 2024 podávají žadatelé žádost o přidělení dotace na předepsaném formuláři na odbor správní spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok.

Rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2024.1

  1. MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY (imunis.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.