Dochází k omezení práva nakládat svým majetkem

Svobodná společnost je postavena na právech. Jedním z nich je právo na ochranu soukromého vlastnictví *3). Avšak proti tomu je také právo každého člověka na přístup k přírodním zdrojů, které jsou z principu omezené. Kde jsou tato práva v rozporu, je třeba hledat kompromis.

A protože

  • soukromé vlastnictví není na zemi rozděleno rovnoměrně a dále proto, že
  • čím víc člověk má, tím snáze získává další (tento princip je názorně ilustrován hrou monopoly, *1)
  • protože moc je v dnešní společnosti uplatňována primárně majetkem a penězi, *2)
  • historicky se neosvědčuje, když je příliš velká moc soustředěna do rukou pár jednotlivců (k čemuž by tento mechanismus bez regulace zákonitě vedl) a
  • lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech *3),

je v zájmu společnosti nutné regulovat možnost získávat a uplatňovat svou moc prostřednictvím majetku.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.