Dokončení přechodu u hřbitova zdržuje povolení úřadů

V souvislosti s provedenou výstavbou nové hřbitovní brány v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech bude proveden (vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením) přechod pro chodce v místě nové hřbitovní brány.

V současné době je podána žádost na Městském úřadu Chrudim, odboru dopravy, o vydání opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu čili žádost o povolení umístit dopravní značení pro nový přechod pro chodce v daném místě.

Vzhledem ke zdlouhavým legislativním procesům, které předchází samotnému fyzickému umístění dopravního značení a dále k dlouhotrvající epidemiologické situaci, která bohužel tyto procesy ještě prodlužuje, nebylo doposud stanovení místní úpravy provozu pro vyznačení tohoto přechodu pro chodce vydáno.

Vyznačení přechodu pro chodce bude tedy provedeno po získání pravomocného povolení k umístění dopravního značení a v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme občany o strpení. K přístupu na místní hřbitov je možné stále užívat původní vstupní bránu blíže ke kruhovému objezdu, neboť nově vybudovaná vstupní brána je v současné době uzamčena.

Schválení může trvat až 2 měsíce. Dříve o povolení žádat nešlo, musí se postupovat postupně, žádat se dalo až po dokončení brány. Mohli jsme ovlivnit jen stavební práce, ostatní se řeší v Chrudimi.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.