Návrh: Dokončit chodník ve Švermově ulici před bytovkami

V roce 2021 byl dokončen nový chodník ve Švermově ulici od parkoviště před bytovkami k Bonetu. Bez chodníku tedy zbyl asi 100 m dlouhý úsek mezi parkovištěm a Dělnickou ulicí 1 a chodci jsou oficiálně odkázáni na chodník před bytovkami 2

Během výstavby zde totiž vznikl problém, že projekt počítal se zrušením zeleně mezi parkovištěm a ulicí před polovinou bytovky. Odpůrci, kterým se podařilo najít politickou podporu, navrhovali, že by bylo možné najít jinou cestu pro chodník s využitím ca. 1 m městské zeleně na druhé straně silnice, aniž by tato zeleň musela jít pryč (Vybudovat chodník ve Švermově ulici po pravé straně od penzionu Bonet až k Družstevní – slatinak.cz nebo Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně od penzionu, kolem stromů posunout silnici – slatinak.cz). Na to ale zase nechtělo přistoupit město, a tak se tento úsek vynechal. Nechtělo ani zrealizovat kompromisní návrh, kdy by se cesta pro pěší vedla před půlkou bytovky po novém chodníku a před spornou půlkou po parkovišti3.

Takže chodci v tomto nepřehledném úseku dále chodí po silnici, travou nebo přes parkoviště.

  1. Nový chodník za Bonetem je hotový, i když kus stále chybí – slatinak.cz[]
  2. Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně od penzionu jen k parkovišti, pak odkázat pěší na chodník před bytovkami – slatinak.cz[]
  3. Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně a jen proti půlkou bytovky ho odklonit – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.