Téma: Domácí hospic

Hospic je zařízení nebo služba pečující o nevyléčitelně nemocné osoby. Taková péče se nazývá paliativní. Po revoluci vzniklo v zemi několik lůžkových hospiců1 a jeden takový funguje přes 10 let i v Chrudimi u Ploché dráhy. Existuje však také domácí, čili mobilní hospic, který umožňuje poskytování této péče v domácím prostředí.

Podle průzkumu si většina lidí přeje zemřít doma mezi svými blízkými2, ale podaří se to jen asi 20%34.

Hospic Chrudim sice nabízí paliativní ambulanci5, ale už ne domácí hospicovou péči6. Mobilní hospic v našem městě poskytuje holická pobočka Oblastní charity Pardubice, která mobilní hospicové služby nabízí od počátku svého vzniku, tedy již skoro 30 let7.

Služby poskytuje pacientům, kterým jejich ošetřující lékař hospicovou péči doporučil a kterým je rodina schopna a ochotna zajistit celodenní péči.8

Hospicová péče je narozdíl od Domácí zdravotní péče k dispozici i mimo běžnou pracovní dobu podle aktuální potřeby pacienta. Kromě sestřiček mohou pacienta navštívit podle potřeby i lékaři v čele se specialistou v oboru paliatrie, dále pak psychosociální pracovník a duchovní, který v případě potřeby nabízí podporu i pozůstalým.8

Charita se snaží poskytovat hospicovou péči pro pacienty bezplatně. Zdravotní pojišťovny hradí služby z 3/4, zbytek pokrývají granty a různé dárcovské výzvy (sbírkové konto, část výtěžku Tříkrálové sbírky, výtěžek benefičních koncertů, benefiční akce Adventní věnce pro domácí hospic, výtěžek Charitního plesu a další)7.

Platí se jen za případné zapůjčení kompenzačních pomůcek a využití dalších zpoplatněných služeb Oblastní charity Pardubice nebo Charity Chrudim, které spolu spolupracují. Sociální pracovník může pomoci s vyřízením příspěvku od státu.7 Tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová upřesňuje, že o tom, které úkony a do jaké výše budou hrazeny, nerozhodují zdravotní pojišťovny, ale ministerstvo zdravotnictví, které každý rok vydává seznam zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění.9

Paliativní péče se věnuje prevenci a úlevě od bolesti a dalším problémům v rovině tělesné, duševní i duchovní. Je obvykle poskytovaná multioborovým týmem (lékaři, psychologové, psychosociální pracovník, duchovní, sociální pracovník, paliativní sestry). Tým mobilního hospice poskytuje péči srovnatelnou s péčí v nemocnici i u komplikovaných případů. V domácím prostředí je schopen zajistit péči o pacienta odborně i technicky včetně infuzní pumpy, dávkovače morfia, oxygenátoru, polohovací postele a dalších pomůcek. Lékaři jezdí např. s ultrazvukem provést punkci ascitu, hrudní punkci a hrudní drenáž, kvůli kterým by jinak pacient musel do nemocnice a v těžkých stavech by to byla pro pacienta velká zátěž či neřešitelná komplikace. Specializované paliativní zdravotní sestry jsou k dispozici  pacientovi a rodině 24 hodin denně na telefonu i osobně7.8

Rodinám pečujícím o své blízké doma, které si potřebují na čas odlehčit od náročné péče například v době dovolené, nabízí pardubická Charita pro klienty z celého kraje služby tří středisek odlehčovacích služeb: ambulantního v Mikulovicích (všední dny od 7 do 17 hodin) a pobytových v Třebosicích a Pardubicích (7 dní v týdnu, 24 hodin denně).10

Pracovníci hospicové služby a paliativní ambulance se snaží stále zlepšovat své služby a sledují vývoj jinde, proto např. organizují Paliativní den Holice za účasti předních odborníků117. Charita Pardubice úzce spolupracuje s Chartou Chrudim jak profesně, tak i duchovně: společně už poněkolikáté např. organizují 2. října 2021 pouť za nemocné, trpící a umírající do Luže.12

Název „hospic“ je odvozen od středověkých zařízení pro odpočinek poutníků13. Dnešní hospice nabízí úlevu poutníkům do bran věčnosti … či aspoň do vzpomínek blízkých.

Reportáže a videa k tématu

Reportáž ČT o hospicové péči

O hospicové péči a paliativní ambulanci nejen v reportáži ČRo

 

 

 

 1. firmy.cz – hospice[]
 2. průzkum agentury StemMark – Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II – Závěrečná zpráva – září 2013 – str. 20[]
 3. ČSÚ – VÝVOJ ÚMRTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE za období 2006 – 2016 – tabulka na str. 19 – 4.3 Zemřelí podle místa úmrtí.[]
 4. denik.cz Zemřít mezi blízkými pomáhá mobilní hospic 20.2.2018[]
 5. web hospice[]
 6. Hospic Chrudim z.ú. e-mailem 12.8.2021[]
 7. Oblastní charita Pardubice – Jan Lohynský – e-mailem – 10.8.2021[][][][][]
 8. DOMÁCÍ HOSPIC OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE – web – o nás[][][]
 9. e-mail RE: článek o mobilní hospicové péči 19/8/2021 Odbor komunikace VZP Viktorie Plívová v.z. Janou Sixtovou[]
 10. Charita Pardubice – Jan Lohynský – e-mailem – 10.8.2021[]
 11. paliativniden.cz[]
 12. pouť na facebooku []
 13. wikipiedia.org – Hospic[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.