Domácí kompostování

Bioodpad tvoří asi 1/4 celkového domácího odpadu v průměrné domácnosti.1.

Proč nemá každý na zahradě kompostér?

  • Je vhodný hlavně pro rostlinné odpady, je však nevhodný pro zbytky živočišné včetně zbytků jídel s masem, kostí apod.
  • Dále může být překážkou vzhled kompostu, hlavně v okrasných městských zahradách, které ty své takto u nás vnímají mnozí obyvatelé. V dnešní době se vyrábějí trvanlivé plastové kompostéry, které mohou vzhled kompostu mírně vylepšit. Takový kompostér ale stojí od 1000Kč nahoru.
  • Někteří mají problém kompostovat plevel – v kompostu do zahrádky není vhodný, do kompostu k podzimnímu pohnojení zahrady nebo stromů nevadí.
  • Na psí výkaly existuje Komposter psích výkalů aneb psí kadibudka.
  • Mnozí se bojí kompostovat chemicky ošetřené ovoce. To je však spíš otázka víry než objektivních fakt, protože se velmi obtížně dokazuje, v čem je jaká chemikálie, co způsobuje organismu, jak je stabilní (po kolika dnech, měsících či letech se rozpadne v neškodné či jinak škodlivé části) a jestli může zůstat v půdě a tam dál škodit. Jisté je snad jen to, že chemicky ošetřené ovoce jíme (a jistě nejsme tak naivní, že bychom si mysleli, že z ošetřené kůry nepronikne vůbec nic do dužiny) a ještě za to platíme, takže ve skutečnosti ho za jedovaté nepovažujeme. Zde si můžeme položit otázku, jestli do dužiny ovoce, kterou sníme a které se nebojíme, nepronikne stejně nebo více chemie, než do zeleniny, kterou vypěstujeme o rok či dva později z půdy pohnojené kompostem, kam jsme slupky z tropického ovoce vyhodili.

Kompostování v bytových domech

Kompost u bytových domů je problematický, protože:

  • odpad se sbírá rok, pak další rok zraje, rozpadá se měsíce až roky, takže pro bytový dům je běžný kompostér malý.
  • U bytových domů ve Slatiňanech nebývá vhodný prostor, kde bioodpad takhle dlouho skladovat.
  • O kompost je třeba se aspoň trochu starat, zbytky odvézt nebo zapracovat do půdy – u bytových domů nebývají ovocné stromy, zahrádka či trávník, kam by šel kompost na podzim rozházet.
  • Jiným odpadem než bioodpadem (kovy, plasty, chemikálie, střepy se kompost znehodnotí a musí se pak buď přebírat nebo zlikvidovat jako směsný (byť po tom roce ho bude třeba 1/5). V rodinném domu se dá ještě uhlídat, kdo tam co hází, u bytového to je větší problém.
  1. Skladba směsného komunálního odpadu z domácností ČR – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.