Návrh: Dosázet chybějící stromy do prostoru Nového parku podle předválečného stavu

K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

Výbor pro životní prostředí na jednání 2. 5. 2019 doporučil zastupitelstvu/radě města

Na základě průzkumu stavu z roku 1938 (letecké snímky) navrhujeme dosázet chybějící stromy po dohodě s uživateli pozemků a památkovou péči. Pan Bušta kontaktuje památkovou péči a na samosprávu se obrátíme ohledně jednání s uživatelem pozemků a financování této akce.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.