Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2020

Objem peněžních prostředků pro rok 2020 je 600 000,- Kč podle rozhodnutí RM.

Maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.

Žádost o přidělení dotace podávají žadatelé od 1. prosince 2019 do 29. února 2020 na předepsaném formuláři na hospodářsko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok

2 komentáře u „Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2020“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.