Téma: Dotace Města prospěšným organizacím

Dotace a příspěvky pro organizace ve městě Slatiňany jsou uvedeny v Google-sheetové tabulce. Tabulka je jen pro čtení, ale rád ji zpřístupním, pokud má někdo chuť a čas ji doplnit o další roky a informace.

Již mnoho let je vyhlašován městem Slatiňany dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na území města Slatiňany.

RM se při posuzování žádostí zabývala zejména otázkami typu: Kde je sídlo žádající organizace? Kde žádající provozuje svoji činnost? Jaký je reálný přínos činnosti dané organizace pro město a jeho obyvatele? Kolik a jakých akcí žadatel uspořádal v minulém roce ve Slatiňanech? Komu byly tyto akce určeny – zda široké veřejnosti, či uzavřené společnosti? Kolik má žádající organizace celkem členů? Kolik z nich je s trvalým pobytem ve Slatiňanech?1

  1. Rada města Slatiňany na své 10. schůzi projednala – slatinak.cz 30.4.2023[]

3 komentáře u „Téma: Dotace Města prospěšným organizacím“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.