Dotační program pro rodinu Pardubického kraje

Pardubický kraj vypsal dotační titul s názvem Pardubický kraj pro rodinu.

Jeho cílem je systémová podpora prorodinných aktivit, které se zaměřují na vytváření příznivých podmínek pro rodinný život v kraji, na podporu zdravých vztahů v rodinách i ve společnosti a na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci.
 
Podprogram A: Prevence a podpora rodin v nepříznivé sociální situaci
Podprogram B: Podpora rodinného života
Podprogram C: Podpora aktivit škol a školských zařízení zaměřených na partnerské a rodinné vztahy, životní hodnoty a rodičovství
Podprogram D: Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže
 
Úplné aktuální znění a další podrobnosti k dotačnímu titulu najdete na webu Pardubického kraje.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.