Návrh: Dotazník MFC Modela (koncept)

(návrh dotazníku)

Modela – město koupilo objekt bývalé Modely (dříve Kabeláčům mlýn) pod zámkem, aby zde postavilo něco užitečného. Později Rada města rozhodla, že zde vybuduje multifunkční kulturní centrum s knihovnou a klubovnami. Aktuálně se připravuje stavební povolení a hledá se dotační titul anebo se město zadluží (celkové náklady na stavbu s příslušenstvím, vybavením a DPH jdou k 100 mil. Kč, což je asi desetinásobek ročních prostředků města na veškeré investice)

  1. myslím, že přestavět modelu na MFC je dobrý nápad i za tu cenu nebo
  2. Vhodnější by bylo objekt přestavět na pečovatelský dům s byty pro dvojice (pečovák za farou má pokoje pouze pro jednotlivce; ale něco takového má vzniknout v klášteře)
  3. Muzeum mlýnů
  4. Návštěvnické centrum, přístřešek, WC a zbytek parkoviště
  5. Sportovní a dětský park
  6. ????

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.