Návrh: Dotazník plovárna ve Slatiňanech (koncept)

(koncept okruhů k diskusi)

Verze 9/2020

do ozvěn 10/2020 a na web,

Úvod – 3+1 odstavce:

 1. Plovárny slouží k rekreaci i setkávání občanů i jako možnost smysluplnějšího trávení času pro děti. Plovárna fungovla ve slatinanech už za 1. republiky. V minulých letech ji provozoval a udržoval Spartak, který ji však z důvodu finanční náročnosti předal městu.
 2. Požadavky na rekreaci s bohatnutím populace rostou, navíc je plovárna již dožilá a nutně vyžaduje kompletní obnovu – jak bazény, technika i zázemí. Plovárny nebývají ziskové, takže není překvapující, že i provoz té naší plovárny město doplácí ročně kolem ??tis. Kč (ideálně 2017..2018..2019…odhad letos …), v čemž není (je?) o umořování investic.
 3. popis možností obnovy a) renovovat a tedy i zakonzervovat stávající konfiguraci (hlavně velký bazén) – ?? 10-20mil; b) vzít úvěr a překopat na úroveň 21: století (menší bazény, které umožní ohřev, zakrytí a instalaci prvků – klouzaček, triskačů) vzít úvěr třeba 70mil a 20 let to splácet c) nechat dožít a plovárnu zrušit nebo zakonzervovat (jako je dnes Modela) nebo předělat na něco užitečnějšího (třeba sběrný dvůr  a parkoviště. ) Příjem financí v budoucích letech je nejistý a máme tu další projekty, které bude třeba udržovat a obnovovat (škola, spartak, MFC, Švýcárna…), dále rostou platy úředníků a nároky na pohodlí kanceláří (klimatizace, velkoplošné televizory)…
  1. stanovisko rady města (var. a))

Protože se jedná o významný zásah do hospodaření města, nechá rada konečné rozhodnutí na zastupitelstvu a zároveň chce dát příležitost vyjádřit svůj názor i občany např. prostřednictvím tohoto dotazníku, jehož výsledky budou zastupitelstvu předloženy.

Dotazník bude zároveň k dispozici elektronicky na webu města. Můžete vyplnit jen některé položky.

 1. jméno – příjmení – adresa*  _____________________
 2. co byste s plovárnou udělali vy? a) zrekonstruovat ve stávající podobě, b) přebudovat na malé akvacentrum, c) nechat dožít a zrušit, d) něco jiného – co? ___________
 3. co vám na slatiňanské plovárně vyhovuje a co naopak postrádáte, na co bychom se při případné obnově měli podle vás zaměřit? _______________
 4. Myslíte, že by bylo lepší venkovní tělocvičnu oddělit od areálu plovárny, případně zrušit betonový plot a nechat ji volně přístupnou?

*v případě vyplnění osobních údajů dává respondent souhlas s jejich využitím pro účely dotazníku a přípravy plovárny.

 

 

 

 

 


Verze 8/2020

 1. Naši plovárnu
  1. navštěvuji pravidelně (> 10x za sezonu)
  2. příležitostně (>2x za sezonu) nebo
  3. (skoro) vůbec
 2. je ve špatném stavu a bude nutné ji rekonstruovat. Myslíte, že by se na ní mělo něco změnit?
  1. rozdělit velký bazén na víc částí
   1. v tom případě bych uvítal teplejší vodu (solární ohřev, zakrývání na noc)  (pro stávající velikost bazénu není proveditelné)
  2. vybudovat skluzavku
   1. aspoň 5 m dlouhou
   2. aspoň 10 m dlouhou a členitější (malý tobogan)
  3. protiproud či divoká řeka
  4. lepší bistro
  5. pára/sauna
  6. další – co? _______
 3. Jste pro to provést úpravy
  1. i za cenu zadlužení města
  2. jen když se k tomu sežene financování z nějaké dotace
  3. myslím, že plovárna jsou vyhozené peníze, že by se měla nechat dožít a zrušit
 4. Myslíte, že by mělo smysl venkovní tělocvičnu oddělit od areálu plovárny a nechat ji přístupnou stále zvenku?
  1. Myslíte, že by mohla být volně přístupná jako v jiných městech i při riziku možného poškození nočními opilci (je oplocená betonovým plotem, v zimě a na noc se zamyká)?
 5. Vstupné
  1. je přiměřené (na mou aktuální návštěvnost nemá vliv)
  2. je moc vysoké (město by mělo víc doplácet, víc bych chodil(a))
  3. mohlo by být větší (chodil(a) bych stejně často)
  4. vstupné a organizace by měly být takové, aby město nedoplácelo na provoz plovárny
  5. jen dopoledne a v poledne je moc vysoké – sjednotil(a) bych ho po celý den stejné (když se jde někdo jen vykoupat nebo zaplavat)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.