Dražší cena pro producenty nutí k řešení

Vyšší výdaje pro ty, kdo mohou ovlivnit spotřebu, motivuje k řešení, tedy snižování spotřeby, pokud je nežádoucí.

Nižší výdaje, které se dotují např. z rozpočtu, snižují práh použití a tím pádem služby využívají i ti, kteří by o ni neměli zájem, kdyby měli hradit celé náklady. Je otázka, jestli je ve společném zájmu, aby i tito tuto službu pak dostávali.

To platí např. pro odpady, pro hromadnou dopravu, pro energie.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.