Nabídka kompostérů za zvýhodněné ceny – 2. kolo

Nabízené ceny tvoří 50% pořizovacích nákladů. Tyto pořizovací náklady jsou navíc výrobcem kompostérů pro obce a města zvýhodněny. Běžné ceny můžete najít na webových stránkách výrobce, a to www.kompostery.cz.

Vybraný kompostér bude zájemci odprodán za nabízenou cenu za těchto podmínek, které budou ošetřeny smluvně:

Majitel kompostéru bude povinen:
– umístit a využívat kompostér pouze na bioodpad vznikající na území města Slatiňany (tedy ve Slatiňanech, Škrovádu, Kunčí a Trpišově),
– dodržovat důsledné třídění bioodpadů,
– dodržovat důsledné třídění i dalších komodit, které lze odděleně třídit,  tj. skla, papíru, plastu, nápojových kartonů, nebezpečných odpadů a elektrozařízení,
– odkládat do nádoby na směsný komunální odpad (popelnice) pouze zbytkový odpad po vytřídění všech využitelných složek odpadu,
– pravidelně promíchávat obsah kompostéru a
– využívat vzniklý kompost na své zahradě, případně pro své další účely.
Uvedené povinnosti budou městem Slatiňany kontrolovány a majitel  kompostéru se smluvně zaváže poskytovat součinnost při kontrole dodržování předmětných povinností.

Návrh konkrétní kupní smlouvy s uvedením podmínek prodeje kompostéru je zveřejněn na webových stránkách města: www.slatinany.cz nebo si ho můžete vyžádat na správě majetku Městského úřadu Slatiňany, u paní Medunové.

Své žádosti o koupi vybraného kompostéru nebo kompostérů zasílejte nejpozději do 30. 10. 2009 na Městský úřad Slatiňany, správu majetku – paní Medunová. Po uvedeném termínu budou nádoby objednány a s žadateli bude uzavřena příslušná kupní smlouva a smlouva o zpracování bioodpadů z domácností.

Své dotazy volejte na telefonní číslo: 469 66 02 34 nebo zasílejte na emailovou adresu: p.medunova@slatinany.cz.

Pro stálý zájem o kompostéry nabízí tímto město Slatiňany svým občanům a majitelům nemovitostí na území města Slatiňany (včetně místních částí Škrovád, Kunčí a Trpišov) k odkoupení za zvýhodněné ceny platné pro rok 2009 tyto kompostéry.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.