Druhy výstrah hasičskými sirénami

  1. vseobecna.jpg Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace.   Ukázka
  2. pozarnip.jpg Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Ukázka
  3. zkouska.jpg První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově. Ukázka
  1. 123

 

  1. hzscr.cz: Varování obyvatelstva v České republice 26.9.2017[]
  2. hzscr.cz: Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020 []
  3. blog.idnes.cz: RSS čtečka může zachraňovat životy 23.10.2016[]

enclosure = https://www.hzscr.cz/soubor/vystraha-mp3.aspx
152241
application/vnd.apple.pages
,https://www.hzscr.cz/soubor/pozar-mp3.aspx
87350
application/vnd.apple.pages
,https://www.hzscr.cz/soubor/zkouska-mp3.aspx
150526
application/vnd.apple.pages

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.