Téma: Efektivita činnosti Městského úřadu

Pracovitost a produktivita práce je téma sledované a důležité ve všech možných profesích. Všude se více či méně projevuje napětí mezi příjemci služby, který chce dostat co nejvíc a poskytovatele služby, který přirozeně nemá vždy potřebu veškerou svou kapacitu a zdroje věnovat cizím. V komerčních firmách, kde se efektivita firmy projeví v jejím zisku a pak lze pracovitost celkem průhledně motivovat ziskem, prémiemi, platem apod.

Jenže na úřadech to tak snadné není a tak je třeba tuto rovnováhu vytvářet jinak. Někdy stačí čestný, poctivý a komunikativní starosta či vedoucí úřadu či odboru. Ale i ten se někdy unaví anebo nad někým více či méně přimhouří oko. A pak může mít někdo – třeba i neoprávněnou(!) – pochybnost, jestli je ten či onen pracovník opravdu potřeba a jestli jen neodčerpává rozpočtové prostředky města (400-800 tis. Kč ročně).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.