Eko-kom – významný nástroj k podpoře třídění odpadů

Státní akciová společnost Eko-Kom přispívá obcím za tříděný odpad podle různých koeficientů.

I příspěvek za 1 kg odpadu se mění podle celkového množství.

Eko-kom rozděluje peníze dílem od ministerstva životního prostřední a dílem od výrobců obalů.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.