Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022

Město využije rekonstrukce elektrického vedení prováděné ČEZem k rekonstrukci veřejného osvětlení a vložení chrániček pro městskou datovou síť.

Situační výkres včetně stručné textové části je zveřejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.1

  1. Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta Ozvěny 6/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.