Téma: Elektronický občanský průkaz

Občanský průkaz s čipem

Od 1. 7. 2018 jsou občanům ČR plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem 1.

Při použití doma potřebujete kromě internetu také čtečku a aplikaci (program).

Čip občanského průkazu umožňuje

  • Identifikaci vůči online službám a informačním systémům
    Držitel se může pomocí svého občanského průkazu a nainstalované podpůrné aplikace přihlašovat k online službám a portálům
  • elektronické podepisování
    Držitel si do čipu může uložit kvalifikované certifikáty pro vytváření elektronických podpisů. Pomocí těchto certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) pak může držitel elektronicky podepisovat dokumenty, e-maily, smlouvy, apod. Kvalifikovaný elektronický podpis má podle platné legislativy stejnou právní relevanci jako podpis vlastnoruční. 2

Elektronické funkce lze deaktivovat

I v případě, že držitel aktivuje elektronické funkce svého občanského průkazu, není povinen tyto funkce využívat. Navíc se může kdykoliv rozhodnout, že aktivované elektronické funkce nechce nadále využívat a prostřednictvím linky podpory na čísle +420 225 514 777 Správu základních registrů požádat o trvalou deaktivaci identifikační funkce. Opětovná aktivace ale možná není, je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu.

  1. O vydání občanského průkazu s čipem mohl občan požádat již před 1. 7. 2018. V tomto období byla občanům vydávána starší verze čipu, která neobsahovala podporu identifikace a podpora elektronického podepisování nebyla na úrovni kvalifikovaného prostředku.[]
  2. Občanský průkaz s čipem[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.