Téma: Erby Auerspergů

  • (future) Téma: Auerspergové/

Nejstarší rodový znak Auerspergů, jenž je doložen již ve 12. st., měl červený štít se zelenou hůrkou, před níž je zlatý kráčející zubr. Klenotem byl zlatý rostoucí zubr. Vidíme ho u další varianty téhož znaku. Tento první šlechtický erb rodu byl polepšován panovníkem, protože Auerspegové měli blízký vztah k  vládnoucí dynastii Habsburků a  ovlivňovali život v  hlavním městě rakouské monarchie a tím i celé říši. Auerspegové se v  průběhu času vypracovali od  panského stavu přes hrabata ke  knížatům s  vévodským titulem, zároveň byli také držiteli mnoha vyznamenání. Jednu z přechodných forem znaku Auerspergů si ukážeme na  obr. č. 2, užívaný ještě v 17. století.1

Při jejich povýšení do  panského stavu v  roce 1531 byl původní rodový erb čtvrcen, v  němž ve  dvou zlatých polích sedí černá orlice na černé lavici (druhém a třetím), a ve zbývajících zlatý zubr v červeném poli a zeleném podkladu. Při udělení hraběcího titulu Auerspergům v roce 1630 byl znak polepšen přidáním stříbrného štítku s červeným koruno vaným lvem, černé orlice ve dvou polích dostaly zlaté korunky (obr. č. 2). Stříbrný srdcový štítek v erbu se pak stal symbolem knížecího rodu, používali ho na dopisech, pečetích a také ho můžeme spatřit na  vídeňském paláci, který Auerspergům patřil v minulosti.1

V  roce 1653 byli Auerspegové povýšeni na říšská knížata a na celý erb umístěna knížecí hermelínová čepice. V roce 1663 jim do  horní části štítu přibyly tři nové znaky (vévodství Munsterberg, Frankenstein a panství Thengen. Celý rodový znak vidíme na obr. č. 3. Latinský text pod ním praví, že udělení poct od panovníka bylo vždy za zásluhy.1

Kompletní auerspergský erbu je umístěn na bočním štítu průmyslové haly zrušeného cukrovaru. Jedná se o umělecké dílko škrovádských kameníků. (obr. č. 11

  1. Ozvěny 12/2021 – Milan Vorel:  ERBOVNÍ ZNAK KNÍŽAT Z AUERSPERGŮ V BARVĚ[][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.