Evidence vytříděného odpadu se může potýkat s lidským faktorem i chybou techniky

Podle pracovníka firmy svážející a třídící recyklovatelný odpad: “Někteří lidé se postupně začnou domnívat, že vytřídili více odpadů než je evidováno a že by tedy měli dostat vyšší odměnu a začnou zpochybňovat přesnost vážení a evidence.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mnoho svozů ročně, není v silách svozové firmy tyto „zpochybňovače“ přesvědčit a v konečném důsledku to potom vede k nespokojenosti velké části občanů a odklonu od původní myšlenky proč se vlastně třídí, resp. produkuje méně směsného komunálního odpadu.

Navíc ať je jakýkoliv systém detailní evidence, tj. čárové kódy, ruční záznam dle čísla popisného atd.…, vždy se jedná o kombinaci lidského faktoru, techniky a počasí. Kombinace těchto tří faktorů je natolik riziková, že je téměř vyloučeno, aby v delším časovém horizontu nedošlo k nějaké chybě. Praxe nám také ukázala, že výsledky třídění v obcích, kde se eviduje a odměňuje dle čp v porovnání s výsledky v obcích, kde se neeviduje dle čp ale účinně informuje a prezentuje, se téměř neliší.”

Částečné řešení je neevidovat hmotnost vytříděných pytlů, ale jen počet, přičemž se akorát hlídá minimální hmotnost (takto to funguje v Letohradě)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.