Návrh: Evidovat tříděný opad a odečítat od platby za komunál

Město vyhlásí poplatek a z něho se odečítá sleva za třídění. V případě neplacení vymáhá základní (nejvyšší) částku. Ta sleva může být třeba až 50% nebo i 100% jako v Letohradě poplatku (nezneužívají to kromě jednoho pána).

Na červnové zastupitelstvo 2020 byl připraven, ale neschválen návrh:

Od roku 2021 bodový systém, přičemž hodnota 1 bodu znamená slevu ve výši 1 Kč. Maximální výše slevy v rámci bodového systému bude 200 Kč na jednoho poplatníka bez úlevy. U poplatníků s úlevou se maximální výše levy sníží poměrově vůči jejich poplatku po úlevě.

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 6 hlasů. Zdrželo se 7 hlasů. Nebylo přijato žádné usnesení.

 

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.