F. J. Auersperg jmenován čestným občanem

Jméno Den udělení Věk nositele Poznámky čestného občanství
F. J. Auersperg 16. 4. 1890 34let kníže, majitel zdejšího panství.1

Kronika obsahuje krátkou zprávu o Auesrpergovi: Na zasedání obecního zastupitelstva byl 16. dubna 1890 jmenován František Josef z Auerspergů, po předcích Jeho Jasnost kníže Pán, čestným občanem obce Slatiňan za velké zásluhy o její rozkvět. Diplom se jmenováním zhotovil Josef Schmoranz a delegace se starostou Holubem včele, mu jej osobně předala přímo na zámku. Na zmíněném zasedání radní Schmoranz (stavitel) připomněl jeho zásluhy např. vodovod pro zámek, který sloužil i veřejnosti
(jednalo se o Ferdinandův vodovod, uvedený do provozu 2. 6. 1887), pečlivé ošetřování zeleně v areálu přístupného parku, založení školní nadace, podpora hasičského sboru a další dobrodiní, jež kníže vůči občanům projevuje svým sociálním cítěním k nim. To vše předem zvážila obecní rada a doporučila obecnímu zastupitelstvu návrh ke zvolení F. J. Auersperga čestným občanem obce, čímž by mu prokázala také svoji oddanost. Tajného hlasování se zúčastnilo 15 zastupitelů a všichni se písemně vyjádřili kladně, takže volba byla jednomyslná.2

Na schůzi zastupitelstva 22. 12. 1892 starosta Holub oznámil, že Auersperg za čestné občanství Slatiňan daroval 800 zlatých pro místní ústav chudých.
V nekrologu po jeho smrti (zemřel 19. 11. 1938 v 82 letech) se připomíná, že byl prvním nositelem čestného občanství, právě jemu uděleném, zejména však hoře občanů nad jeho skonem, neboť svou šlechetností, štědrostí a moudrým přístupem k lidem si získal jejich srdce.2

  1. ozv1007.pdf (slatinany.cz) Ozvěny 2010-7[]
  2. Ozvěny 10/2022 M.Vorel[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.