Téma: Farní charita Chrudim

Nezisková organizace Farní charita Chrudim byla zřízena Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, která spadá pod Charitu ČR s působností po celé zemi. Na mezinárodní úrovni je Charita ČR členem sítě Caritas Internationalis  a Caritas Europa a také partnerem OSN, Generálního ředitelství ECHO při Evropské unii a dalších mezinárodních neziskových organizací. V českém prostředí spolupracuje Charita ČR s dalšími partnery zejména z neziskového sektoru. Je například členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci či Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Cílem je poskytování sociálních a zdravotních služeb tak, abychom jim pomohli překonat krizovou nebo dlouhodobě nepříznivou situaci, podporovali jejich nezávislost, soběstačnost a umožnili jim vést v maximální možné míře plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí.

Působí v Chrudimi a okolí.

Pečovatelská služba a osobní asistence ulehčuje našim klientům složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením či vysokým věkem a zabezpečuje jim prožití důstojného života v prostředí domova. Pomáháme například při osobní hygieně, s oblékáním, s doprovodem k lékaři nebo podáváme jídlo a pití.

Další ze služeb chrudimské Charity je domácí zdravotní péče, která zajišťuje aplikace injekcí, převazy ran, odběry krve a další zdravotnické úkony v domácím prostředí našich pacientů na základě předpisu jejich obvodního lékaře, kdy péči hradí zdravotní pojišťovna.

Novou službou Oblastní charity Chrudim je domácí hospicová péče, díky které mohou zůstat nemocní ve svém domácím prostředí a v kruhu rodiny až do konce svého života.

Poskytujeme také odborné sociální poradenství, kde v rámci občanské poradny svým klientům anonymně a bezplatně pomáháme v situacích, které vnímají jako obtížné, například při zadlužení, v oblasti pracovních vztahů a v právní ochraně občanů.

Všem, kteří potřebují informace a zaškolení při zajištění péče o blízkou osobu [MORE a chtějí se o ni starat sami v jejím domácím prostředí, je určeno naše poradenství pro pečující osoby. Poradenství poskytujeme dle domluvy přímo ve vaší domácnosti a je zdarma.

Rovněž provozujeme půjčovnu zdravotních pomůcek, nabízející vozíky, elektrické polohovací postele, chodítka, kyslíkové koncentrátory, pomůcky k osobní hygieně a další.

Aktuální informace o službách Oblastní charity Chrudim pravidelně zveřejňujeme na našem webu www.chrudim.charita.cz a na Facebooku.

2 komentáře u „Téma: Farní charita Chrudim“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.