Téma: Finanční odbor

Odbor finanční (OF) – vede účetnictví a evidenci majetku, vybírá poplatky.

Vedoucí: Žofie Křivská (od 1.9.2020)*2

Agenda

 • Zabezpečuje komplexně rozpočet města, hospodaření dle schváleného rozpočtu
 • vede komplexní účetnictví,
 • kontroluje hospodaření správců majetku města,
 • vede evidenci veškerého majetku města v příslušném členění,
 • zabezpečuje inventury a vede inventarizaci majetku města,
 • mzdové účetnictví,
 • zabezpečuje ohlašovnu veřejných produkcí a úkony související,
 • eviduje výherní hrací přístroje a agendu a činnosti související,
 • pokladnu, daně a místní poplatky, užívání veřejného prostranství,
 • zabezpečuje archivaci FO,
 • zabezpečuje výběr místního poplatku za komunální odpad,
 • vede evidenci objednávek.*1

Od 1.9.2020 byl oddělen z HSO.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.