Téma: Fond rozvoje bydlení

Město Slatiňany v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo Obecně závaznou vyhláškou č. 4/1998 zvláštní účet na podporu rozvoje bydlení s názvem „FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA SLATIŇAN“ (dále jen „fond“, zkratka FRB). FRB slouží k poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov
podle dále stanovených podmínek.

Jeden komentář u “Téma: Fond rozvoje bydlení”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.