Pro svobodnou společnost je nutná fungující politika

Politika je prostředek k demokracii, tedy k správě společných věcí občanů samými občany. Bez fungující politiky není demokracie, nýbrž autokracie (monarchie, diktatura apod.). A protože „hodní diktátoři“ jsou velice vzácní, a v demokraciích je obecně více svobody k cestování, práci, vzdělání, vyznání a zábavě, což jsou obecně nejvíce uznávané hodnoty, má smysl snažit se si demokracii udržet.

Fungující politika je nezbytnou, avšak ne jedinou podmínkou demokracie, proto má smysl se i o ni snažit a nezlehčovat ji.

A snaží-li se někdo politiku zdiskreditovat, pak je na místě otázka, co ho k tomu vede: může to být nevědomost, zatrpklost anebo možná naděje, že z autokracie by měl možná větší prospěch…. Osobně si však myslím, že to je tragický omyl, že z autokracií mívá prospěch jen menšina, zatímco z demokracie většina.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.