Návrh: Generel dopravy a parkování

V rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany se připravují mimo jiné také Generel dopravy a Generel parkování, což jsou dnes ve většině měst již standardní dokumenty. Slouží jako východisko pro projektanty při rekonstrukcích a stavbách ulic a také pro Radu města při plánování investic.

Koncepce bude uvažovat nejen individuální automobilovou dopravu, ale i chodce, cyklisty a veřejnou hromadnou dopravu. Měla vést ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a k řešení nedostatku parkovacích míst.

Tyto dokumenty by měly nahradit přes 10 let starý a od té doby neaktualizovaný dokument Koncepce dopravy v klidu.

Návrhová část bude zpracována v krátkodobém výhledu (do roku 2025), střednědobém výhledu (do roku 2035) a dlouhodobém výhledu (do roku 2045).

Před konečným dokončením se plánuje veřejné projednání a následně schválení zastupitelstvem.

Generely bude zpracovávat odborná firma ve spolupráci s pracovní skupinou Hosporářství – infrastruktura. Požadavky na generely schválila RM v listopadu, výběrové řízení bude vypsáno na přelomu prosince a ledna 2021.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.