Téma: Generel dopravy a parkování

V rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany byly připraveny m.j. Generel dopravy a Generel parkování, což jsou dnes ve většině měst již standardní dokumenty. Slouží jako východisko pro projektanty při rekonstrukcích a stavbách ulic a také pro Radu města při plánování investic.

Koncepce bude uvažuje nejen automobilovou dopravu, ale i chodce, cyklisty a veřejnou hromadnou dopravu. Měla by vést ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a k řešení nedostatku parkovacích míst. Tyto dokumenty nahradily přes 10 let starý a od té doby neaktualizovaný dokument Koncepce dopravy v klidu. Generely zpracovala odborná firma ve spolupráci s pracovní skupinou Hosporářství – infrastruktura

Návrhová část je zpracována v krátkodobém výhledu (do roku 2025), střednědobém výhledu (do roku 2035) a dlouhodobém výhledu (do roku 2045).

Některé podklady1:

Generel dopravy v pohybu (textová část)
Generel parkování (textová část)
Obecná mapa
Mapa průchodnosti pro chodce
Mapa průjezdnosti pro cyklisty
Obsazenost parkovacích míst ve dne
Obsazenost parkovacích míst v noci
Příčné uspořádání komunikace TGM
Problémový výkres
Problémový výkres – detail
Šířky uličních profilů
Šířky vozovek
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – Centrální část
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – Severní část
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – Jižní část
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – část Škrovád
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – část Trpišov

  1. Dopravní koncepce Slatiňany | Slatinany 10/1/2023[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.