Globální klimatická změna je realitou

V posledních letech jsme svědky klimatických změn, které pociťujeme i v místním měřítku.

Jde o extrémní projevy počasí (vichřice), dlouhotrvající horka a sucha (jako by se celá naše oblast dostala díky změnám proudění vzduchu do jakéhosi srážkového stínu), vloni řadě lidí vyschly studny, uschly stromy, v okolí Slatiňan dramaticky rychle odcházejí lesy (zejména smrkové, ale nejenom ty) a v Chrudimce jsme v loňském horkém létě měli dostatek vody jenom díky přehradám.

Zásoby spodní vody se v období od podzimu do jara dostatečně nedoplnily a pokud nás čeká opět suché a horké jaro a léto, budou zřejmě projevy a důsledky tohoto počasí horší než vloni.

poloprázdná Seč

Zda věříme na větší či menší míru vlivu lidské činnosti na tyto jevy, není podstatné, důležité je jednat a činit takové kroky, které mohou přispět k nastolení větší rovnováhy v krajině, ve které žijeme.

Proto má v současné době problematika sucha, obnovy zeleně porostů, vylepšení vodního režimu krajiny, řešení problematiky zacházení se zemědělskou půdou prioritu také v agendě Výboru pro životní prostředí.

 

3 komentáře u „Globální klimatická změna je realitou“

 1. První krok, který bych v rámci města udělal – přijal bych městského zahradníka. Protože věc spěchá, zprvu asi “ na dohodu“, následně na plný úvazek.
  Z úkolů, které by měl plnit uvádím-
  – určit dobu, kdy by se měly nově vysazené dřeviny zalévat, kdy zalévání opakovat
  – měl by řídit vydatnost zálivky k jednotlivým stávajícím nebo nově vysazeným kulturám
  – měl by mít plán míst, kde je potřeba zalévat a s TS službami Chrudimi, které budou službu provádět, na konkrétní místa dojet
  – staral by se celkově o nově vysazené i stávající dřeviny, úprava koruny, opěrná zařízení pro mladé stromky, mulčování atd.
  – poradil by při nové výsadbě, jaké druhy budou lépe snášet předpokládaná sucha a jaké nevysazovat, na př, břízy, mělce kořenící jehličnany a pod.
  – dal by tipy na místa v obci i okolí, která potřebují zvýšenou péči nebo jsou vhodná k nějakému kroku, který by byl přínosem z hlediska životního prostředí
  – zúčastnil by se práce s organickým odpadem s cílem získat kompost pro péči o floru ve městě

  Výčet jeho možných činností jistě není úplný a vycházel by z konkrétní potřeby.

  Dále si myslím, že by měl být Městem vypracován plán na příští léta, jaké konkrétní kroky se podniknou v rámci obce a okolí / krajinná památková zóna/, abychom se s předpokládaným suchem dokázali vyrovnat.

 2. To, co napsal Dan Vychodil, je všeobecně známý fakt. Sucha se bojí skoro všichni, ale ne všichni jsou ochotni sami něco dělat. Lidé raději čekají na to, co s tím udělá vrchnost anebo pánbůh. Pravda, sami toho nemůžeme dělat moc, ale i drobnosti mohou být důležité, když je bude dělat většina. Napadají mě tři věci. Za a) nenapouštět v létě zahradní bazény, v době, kdy voda je tak vzácná se jedná o zbytečný přepych, za b) zachytávat dešťovou vodu, stačí nějaký sud nebo plastová nádrž a pak s touto vodou zalévat záhony a za c) co nejméně se koupat ve vaně a raději se krátce osprchovat. No a pak neustále všemi legálními a slušnými způsoby tlačit na vrchnost (u pánaboha je jakékoli tlačení marné), aby činila všechna možná opatření proti suchu. Vrchnost nebývá vždy osvícená a bez citelného tlaku zdola často nedělá nic.
  zdeněk jirásek

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.