Téma: Historie Kaštanky

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

historická mapa z roku 1863
Kaštanka a plot zámeckého parku na počátku 20. století
fotografie silnice od Černé brány (vodojemu) alejí ke klapačce z 90. let. Poskytl J.Pilař

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.