Historie Kobitu

Závod byl založen v roce 1899 pány Cilkem a Trdlicou na výrobu katrů a dřevoobráběcích strojů.

V roce 1905 kupují závod ing. V. Černý a J. Němec, kteří před tím pracovali pracovali v administrativě firmy Smekal v Praze na Smíchově a v příznivé době konjunktury se osamostatnili *3 Z důvodu malého zájmu o tyto výrobky se rozhodli pro nový sortiment výroby – hasící stříkačky. *1

21. 7. 1907 zakoupil závod se 26 zaměstnanci od svých bývalých zaměstnanců R. A. Smekal, který ji přejmenoval na „Slatiňanská továrna automobilů R. A. Smekal“*2 a zmodernizoval ji. V té době se vyráběly nejen hasicí stříkačky, ale i požární vozy, tělocvičné nářadí a dokonce se postavilo i několik osobních vozů. *1 Smekal převedl výrobní program z Prahy do nového závodu do Slatiňan, zmodernizoval jej, rozšířil slévárnu a montážní dílnu. Hasičské stříkačky byly kompletovány již jako kombinované se spalovacím motorem.*3

Od roku 1912 se zde vyráběly i automobily značky Turicum a Mars:

  • Továrna vyráběla automobily v licenci švýcarské firmy Turicum AG z Curychu, později sídlící v Usteru. Mnoho dílů bylo také přímo odtud dováženo. Jeden z typů odpovídal vozu Turicum D 8/18 PS se čtyřválcovým motorem. Při vrtání válců 80 mm a zdvihu 100 mm měl motor objem 2011 cm³. Maximální rychlost vozu byla 60 km/h.[2] Zvláštností vozu byla frikční převodovka.*2
  • V licenci německé firmy Mars-Werke z Norimberku vyráběl R. A. Smekal také její osobní automobily. Jejich pohon obstarávaly vodou chlazené čtyřválcové motory o objemu 1943 cm³ a výkonu 16 koní. Otevřená karoserie poskytovala místo pro čtyři osoby.*2

V roce 1913 byla jejich výroba ukončena, vzniklo pouze několik kusů. Společnost s názvem R. A. Smekal Továrna na hasičské stroje a tělocvičné nářadí Slatiňany u Chrudimě však ve svém výrobním programu pokračovala dále.*2

1919: Po první světové válce, po ukončení válečných zakázek, se firma vrátila k výrobě hasící techniky, požárních žebříků, osazování vozidel požárními čerpadly a zahájila výrobu kropicích a splachovacích vozů. Jejich prodej byl nabídnut i do zahraničí na základě moderní konstrukce.

Výroba požárních hadic byla v závodě zahájena v roce 1935.

V roce 1937, po úmrtí průkopníka požární techniky pana Smékala, nastoupil nový majitel, pan Potůček, který doplnil stávající provozy o tkalcovnu na požární hadice, rozšířil výrobní a pomocné provozy západním směrem a modernizoval strojní vybavení.*1

1940 Potůček odkupuje závod od vdovy po p. Smekalovi.*3

Po zestátnění v roce 1948 přešla továrna pod státní podnik SIGMA Olomouc s označením THZ (továrna hasicích zařízení).*1

K další organizační změně došlo v roce 1962, kdy byla továrna začleněna do dalšího národního podniku KAROSA Vysoké Mýto., který ve Slatiňanech sériově vyráběl komunální automobily (cca 330 ks ročně) a rozhodující komponenty pro hasící vozy, stříkačky a vojenskou techniku.*1

V roce 1994 se v rámci privatizačního projektu stává novým majitelem závodu společnost prezentující právního nástupce původního majitele podniku a firma přijala jméno Strojírna Potůček Slatiňany (SPS).*1

Společníci SPS stáli po privatizaci v roce 1994 před vážným problémem, jak nahradit ztrátu trhu RVHP a tak zachovat strojírenskou výrobu ve Slatiňanech. Prvořadým řešením se stala výrazná transformace výrobního programu firmy spočívající nejen v rozšíření sortimentu výrobků, ale zejména v kvalitativní změně přístupů ke konstrukci, technologii, organizaci a zabezpečení výroby vůbec.*1

V červenci 2008 došlo ke sloučení s firmou V.K.P. spol. s r.o. Chrudim, která vyráběla nástavby pro manipulaci s tekutými látkami a hasící nástavby ukládané na různé druhy podvozků. SPS se specializovala na adresná individuální řešení podle potřeb a přání téměř výhradně tuzemských zákazníků.*1

V roce 2013 je společnost prodána společnosti KOBIT Holding, s.r.o. a stává se tak její součástí. V této době vystupuje společnost pod obchodní značkou KOBIT – THZ s.r.o. Vstupem do této skupiny došlo k posílení kapitálové stability společnosti a tím pádem i k dalšímu zvýšení kvality výroby. Společnost se zabývá výhradně výrobou nástaveb požární techniky a výrobou požárních kontejnerů.*1

Od polovině roku 2017 funguje na trhu pod novou obchodní značkou KOBIT – THZ CZ s.r.o.*1

Odkaz: www.kobit-thz.cz

Odkaz: *1

Odkaz: *2

Odkaz: *3 Ozvěny 6/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.