Téma: Historie slatinaka

Témata pro Slatiňany

Předchůdcem slatinaka.cz byla databáze problémů a návrhů řešení s názvem Témata pro Slatiňany založená na jaře 2015. Šlo o excelovou tabulku s některými problémy města, která navazoval na další tabulku s možnými návrhy řešení, v jakém je řešení stavu, s kým bylo projednáno apod. Umístil jsem ji provizorně na webu firmy Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. – slatinak.cz, ve které pracuji.

Tabulku jsem vytvářel jako pokus zpřehlednit pro ostatní problémy, se kterými jsem se setkával jako návštěvník schůzek Sedmy, což byla tehdy jediná strana, která se scházela nad problémy i během volebního období a byla otevřená i nestraníkům. Čas schůzek však obvykle nestačil na probrání všech témat.

Forma excelové tabulky se však neujala: pro většinu lidí byla nepřehledná a ani pro většinu lidí nebyl vlastní tento způsob řešení problémů (kdy sepíšeme nejdříve všechna možná řešení, pak vybraná začneme postupně realizovat a sledovat, v jakém jsou stavu).

slatinak.cz

Web www.slatinak.cz jsem založil na jaře 20171 jako pokračování Témat pro Slatiňany a jejich významné rozšíření o mnoho dalších možností.

Můj původní úmysl byl, stejně jako u Témat, vytvořit prostor, kde by mohla (nejen) Sedma představovat řešená témata i dalším občanům, kteří se nemohou účastnit tehdy celkem pravidelných schůzek, na kterých často zaznívaly informace důležité pro daná témata (Třešňovka, plovárna, územní plán, zeleň, ulice…).

Tato myšlenka však nebyla přijata a Sedma si na jaře 20192 založila své vlastní Slatiňanské noviny – slatinak.cz a do slatinaka.cz lidé ze Sedmy přispívají jen občas, podobně jako lidé jiných názorových proudů.

Sedma spustila svůj informační portál

Žádná jiná strana ho od té doby neadoptovala jako informační platformu, takže slatinak.cz je od roku 2019 defacto nezávislý.

  1. Doménové jméno slatinak.cz – CZ.NIC[]
  2. Sedma Slatiňany – Příspěvky | Facebook[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.